• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1774
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :52
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1774
Şikayetçi:
 Nilgün Özdilek, Kafkas Cad. Atatürk Bulvarı Nu:13 KARS
 İhaleyi yapan idare:
 Kağızman Devlet Hastanesi- İmam Hasan Acara Cad. 36700 Kağızman/KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11449
Başvuruya konu ihale:
  “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 08.09.14.0196/2007-36 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kağızman Devlet Hastanesi’ nce yapılan “Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nilgün Özdilek´in 17.04.2007 tarih ve 11449 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

           

            1) Kağızman Devlet Hastanesi tarafından 2004 yılı için yapılan hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti alımı ihalesine üç firmanın iştirak ettiği, bu firmaların aynı sülaleye ait olduğu, ihalenin bir partinin il başkanının baskıları ile devleti zarara uğratacak şekilde rekabet sağlanmadan sonuçlandırıldığı ve il başkanı ile paylaşım yapıldığı,

 

            2) İhalenin teklif edilmesi gereken asgari maliyetin % 26-27 üzerinde sonuçlandırıldığı, ihaleyi kazanan firmanın evraklarının mevzuata aykırı olduğu, bu sebeplerle kamunun zarara uğratıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul