• Karar No: 2007/UH.Z-1779
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :59
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1779
Şikayetçi:
 Defance Özel Güv. Korm. ve Eğt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bahçe Mahallesi 4606 Sokak İstiklal Cad. No: 6 Kat:1-2 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Bulvarı No:29 Opera / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12292
Başvuruya konu ihale:
 2007/3606 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 08.09.86.0119/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16.02.2007 tarihinde  ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Defance Özel Güv. Korm. ve Eğt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarih ve 12292 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede çok düşük fiyat teklif etmelerine rağmen ihalenin kendilerinden daha yüksek fiyat veren firma üzerinde bırakıldığı, firmalarının şikayet dilekçesinin 13.03.2007 tarihinde idareye teslim edildiği, 14.04.2007 tarihine kadar beklemiş olmalarına rağmen şikayet başvurusuna cevap yazısının kendilerine ulaşmadığı, idarenin dilekçelerinin kaybolduğunu ifade ettiği, şikayet başvurularının değerlendirilmeden işin ihale edilmesinin devlete karşı güven duygularını zedelediği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, ayrıca ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenilmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin bulunmadığı görülmüştür. Kurumca tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 27.04.2007 tarihli yazının 02.05.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine süresi içerisinde aykırılıkların giderilmediği anlaşılmış olup, bu haliyle başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul