• Karar No: 2007/UM.Z-1844
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :24
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1844
Şikayetçi:
 Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş. Cevat Dündar Cad. 65. Sok. 1 06370 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği Muratdede Mah. Şehit Albay Karaoğlanoğlu Cad. No:1 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12002
Başvuruya konu ihale:
 2007/1742 İKN’li “Merkezi Sterilizasyon Sistemi Ünitesi Malzemeleri Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 07.02.79.0184/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi’nce 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkezi Sterilizasyon Sistemi Ünitesi Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş.’nin 06.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 24.04.2007 tarih ve 12002 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Kamu İhale Kurulu’nun 28.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1806 sayılı Kararı ile, itirazen şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiğinden, itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; buhar otoklav teknik şartnamesinin ilgili maddesinde otoklav çelik yapısının uluslararası kabul görmüş kalite kuruluşlarından belgelendirilmesinin istendiği, kendilerinin bu meyanda KOSGEB tarafından düzenlenen raporları sundukları, idarenin anılan Kurum tarafından düzenlenen raporları uluslararası kabul görmüş kalite kuruluşlarından alınan belgeler olarak değerlendirmeyerek kendilerini haksız yere değerlendirme dışı bıraktığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 28.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1806 sayılı Kararı ile, itirazen şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiği anlaşılmış olup, ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1806 sayılı Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali kararı verildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul