• Karar No: 2007/UH.Z-1860
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :50
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1860
Şikayetçi:
 Av.Halit Şahin, Kaan Özer, Demet Badem, Cem Açıkkol Vekili, Düz Mahallesi Yıldırım Caddesi Nu:4/1 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye / ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 435.1
Başvuruya konu ihale:
 G435.1 İhale Kayıt Numaralı “Ünye Cumhuriyet Meydanı Yunus Emre Parkı Kentsel Tasarım Proje Yarışması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.11.76.0177/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ünye Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Ünye Cumhuriyet Meydanı Yunus Emre Parkı Kentsel Tasarım Proje Yarışması’na ilişkin olarak Demet Badem ve Cem Açıkkol’un Vekili  Av.Halit Şahin, Kaan Özer’in 24.05.2007 tarih ve 435.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Ünye Belediye Başkanlığınca Ünye Cumhuriyet Meydanı Yunus Emre Parkı Kentsel Tasarım Proje Yarışması sonuçlandığı halde, yarışma şartnamesinde belirtilen ödül ve mansiyonların verilmediği iddiasına yer verilmiştir.

 

 4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul