• Karar No: 2007/UH.Z-1887
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :85
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1887
Şikayetçi:
 Metroplan Müşv. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Farabi Sokak No:22/B Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi, İsmet Paşa Mahallesi Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:1 06030 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14712
Başvuruya konu ihale:
 2007/30710 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Köy ve Belde Yollarının Temel ve 1.Kat Sathi Kaplama Yapılması İşinin Kontrollük Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 06.11.35.0132/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi tarafından 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ankara Köy ve Belde Yollarının Temel ve 1.Kat Sathi Kaplama Yapılması İşinin Kontrollük Hiz. İşi ihalesine ilişkin olarak Metroplan Müşv. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarih ve 14712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği anlaşıldığından, sözkonusu şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 21.05.2007 tarihli dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye vermiş oldukları tekliflerinin sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin ihalede istenilen benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki ihale ilanı ve idari şartnamede benzer iş olarak “otoyol, devlet yolu, il yolu, kontrollük hizmetleri “ olarak belirtildiği, bu düzenlemeden otoyol iş bitirme belgesinin, devlet yolu iş bitirme belgesinin, il yolu iş bitirme belgesinin, kontrollük hizmetleri iş bitirme belgesinin anlaşılması gerektiği, kendilerinin “Toplu Konut Çevre Düzenleme İşleri ile Karayolları Proje Yapım İşlerine” ilişkin iş deneyim belgesini  sunmuş olduğu, bu durumda kontrollük hizmetleri iş bitirme belgesine sahip olma şartının gerçekleştiği dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibince 21.05.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de 29.05.2007 kayıt tarihli dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi süreci içerisinde sürdürülmesi gerekecektir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği anlaşıldığından, sözkonusu şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul