• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-2042
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :78
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2042
Şikayetçi:
 Osman Aras , 26.Sokak No:13 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Etüd Plan Şube Müdürlüğü, Rize Devlet Kara Yolu 10. Km Yalıncak/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16757
Başvuruya konu ihale:
 2007/64138 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 22. Böl. Müd. Görev Sahasındaki Akım Gözlem İstasyonlarında Hidrometrik Ölçüm ve Bakım İşinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.12.85.0022/2007-38 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Etüd Plan Şube Müdürlüğü’nce 27.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DSİ 22. Böl. Müd. Görev Sahasındaki Akım Gözlem İstasyonlarında Hidrometrik Ölçüm ve Bakım İşinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Osman Aras’ın 11.06.2007 tarih ve 16757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 67 Adet Akım Gözlem İstasyonu ve 19 Adet Müteferrik Akım Gözlem İstasyonunda Debi,seviye ve Rüsubat Ölçümleri ile Bu İstasyonların Bakım İşlemlerinin Yapılması ihalesine ilişkin ilanın “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.1. maddesinde, “Bu iş kapsamında nitelikleri teknik şartnamede belirtilen 1 adet Meteoroloji veya İnşaat mühendisi,2 adet hidrolog ve dört adet yardımcı personel çalışacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle meteoroloji mühendisliğinin uzmanlık konusu olan bir alanda inşat mühendisi çalıştırılmasının da mümkün hale getirilmesiyle yapılan ölçümlerin sağlıklı olmamasına ve kamu harcamasının boşa gitmesine neden olunacağı ve inşaat mühendisi olan tanıdık şirketlerin böylece önceden tarif edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul