• Karar No: 2007/UH.Z-2217
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :81
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2217
Şikayetçi:
 Dolunay Kimya Tem. Sağ. Ür. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Bir-yol Temizlik Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi
 İhaleyi yapan idare:
 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş İl Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1.Km Nu:1 58060 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16493
Başvuruya konu ihale:
 2007/44832 İKN|li “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.1269.0085/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Sivas İl Müdürlüğü’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dolunay Kimya Tem. Sağ. Ür. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Bir-yol Temizlik Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.06.2007 tarih ve 16493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” işinin 10.05.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede ilk oturumda şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre isteklilerin evraklarında her hangi bir eksiklik olup olmadığına bakıldığı, ancak belge kontrolünün yapılmasından sonra tespitlerin tutanağa bağlanması gerekirken bu işlemin yapılmadığı, daha sonra idarenin 18.05.2007 tarihinde yaptığı ikinci oturumda şartnamenin 7.2 nci maddesinde istenen evraklarının eksik olduğunun belirtildiği ve ihale dışı bırakıldıklarının bildirildiği, idareye bu konuda yapılan başvurularının da reddedildiği  iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Tümer Turizm Taşm. Temz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin  24.05.2007 tarih ve 15184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesi üzerine 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2067 sayılı Kararla; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul