En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2334
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :128
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2334
Şikayetçi:
 Optik Medikal Ticaret Ltd. Şti., Volkankonağı Cad., Volkankonağı Plaza, B Blok, No:173/8 Nişantaşı/ İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Merkez Efendi Devlet Hastanesi Baştabipliği, Merkez Efendi Mh., İzmir Cd., No:289/b 45020 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17908
Başvuruya konu ihale:
 2007/62140 İhale Kayıt Numaralı “10 Kalem Tıbbi Cihaz ve 2 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (1 Adet Göz Ameliyat Mikroskopu)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.07.2007 tarih ve 07.04.52.0200/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Merkez Efendi Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “10 Kalem Tıbbi Cihaz ve 2 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (1 Adet Göz Ameliyat Mikroskopu)” ihalesine ilişkin olarak Optik Medikal Ticaret Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarih ve 17908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği anlaşıldığından, söz konusu şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye’de ve dilekçe ekinde belirtilen göz ameliyat mikroskobu alımı ihalelerinde, teknik şartnamelerde yapılan “Bükülebilir 0-180 veya en az 160 derecelerde bükülebilir mikroskobu olmalıdır” maddelerinin sadece beyin ve KBB ameliyat mikroskopları için geçerli olduğu, göz ameliyatlarında gereksiz olduğu, 45-60 derecelik mikroskobun yeterli olduğu, 180 derecelik açının yaklaşık iki markada mevcut olduğu, bunların dışında kalan markaların ihaleye katılamadığı ve rekabetin bu nedenle kısıtlandığı, kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 20.06.2007 tarihli dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına aykırı olduğu, aykırılığın giderilmesi için yazılan yazımız üzerine 03.07.2007 tarih ve 19007 sayı ile kayıtlarımıza giren dilekçe ile anılan ihaleye itirazlarının söz konusu olmadığından bahisle aykırılıkların giderilemediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği anlaşıldığından, söz konusu şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) İhaleler Hakkında Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25’inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul