• Karar No: 2007/UH.Z-2277
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :25
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2277
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ihale İşleri Müdürlüğü), M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18121
Başvuruya konu ihale:
 2007/57678 İhale Kayıt Numaralı “71 Adet Okul Spor Salonlarının Eğitim ve Öğretim Saatleri Dışında 426 Personelle İşletilmesi Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.13.64.0168/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 22.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 71 Adet Okul Spor Salonlarının Eğitim ve Öğretim Saatleri Dışında 426 Personelle İşletilmesi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale iptal edildiğinden başvuru  hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin idari şartnamesinin 7.4 üncü maddesinde; “ Uluslararası nitelikte yapılmış spor organizasyonları ve spor salonları işletmesi hizmet alım işleri” şeklinde belirlenen  benzer iş tanımının işin üçte ikisinin temizlik personelinden oluştuğu dikkate alındığında rekabete uygun olmadığı iddia edilmektedir.

       

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 22.06.2007 tarihinde gerçekleştirilen 2007/57678 ihale kayıt nolu “71 Adet Okul Spor Salonlarının Eğitim ve Öğretim Saatleri Dışında 426 Personelle İşletilmesi Hizmeti Alımı” ihalesine bir isteklinin iştirak ettiği, ancak ihaleye katılan söz konusu isteklinin ibraz ettiği belgelerin idarece tetkiki neticesinde yeterli olmadığının anlaşılması üzerine bahse konu ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 26.06.2006 tarihinde iptal edildiği  bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul