En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2278
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :27
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2278
Şikayetçi:
 Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Ptt Caddesi No:120 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Belediye Başkanlığı Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17586
Başvuruya konu ihale:
 2007/46678 İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 08.13.34.0119/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Van Belediye Başkanlığı tarafından 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Rayt İnş. Temz. Güv. ve Yemek  İml. İth.  İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarih ve 17586 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Başvuru konusu ihalede sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair alınan karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak alınan kesinleşen ihale kararına karşı firmalarının 05.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı ve söz konusu kararın taraflarına 15.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ancak yasal süreç dolmadan ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, ihale işlemlerine devam kararının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ve söz konusu kararın iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

 

 

            Başvuru konusu ihalede, başvuru sahibinin 05.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısında ihale işlemlerine devam edilmesine karar verildiği, başvuru sahibinin beyanına göre söz konusu kararın 15.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 18.06.2007 tarih ve 17583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuru sahibi tarafından ihale işlemlerine davam kararına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, diğer yandan idarece 15.06.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece alınan ihale işlemlerine devam kararının başvuru sahibine tebliğinden sonra yedi gün süre beklenilmeden, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı şekilde sözleşmenin imzalandığı, bu durumda sözleşmenin hükümsüz olacağı anlaşılmakla birlikte, ortada imzalanmış bir sözleşme bulunduğu ve başvuru sahibinin yaptığı şikayet başvurusunun idarenin ihale işlemlerine devam kararına ilişkin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale işlemlerine devam kararı hakkında bir karar vermenin herhangi bir sonuç doğurmayacağı anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, başvuru sahibi tarafından 18.06.2007 tarih ve 17586 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başka bir dilekçe ile idarenin 12.06.2007 tarihli nihai kararına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda da bulunulmuştur. Yukarıda yer verilen durum bu başvuru kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

            Başvuru konusu ihalede sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair alınan karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul