• Karar No: 2007/UM.Z-2320
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :96
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2320
Şikayetçi:
 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yakacık Caddesi 111 34870 Kartal/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği, Bağlarbaşı Mahallesi 71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15514
Başvuruya konu ihale:
 2007/28860 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Kardiyoloji Servisine Flat Panel Anjiografi Ünitesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.03.72.0178/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipiliği’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hastanemiz Kardiyoloji Servisine Flat Panel Anjiografi Ünitesi Alımı ihalesine ilişkin olarak Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Şikayete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan GE Medikal Systems Türkiye Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın, teknik şartnamenin 4.1.c ve 4.1.g maddelerine uymadığı iddia edilmektedir

          

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Teknik şartnamenin 4.1.c. maddesinde, “Rutinde kullanılan açı değerleri programlanabilmeli ve işlem sırasında otomatik olarak çağrılabilmelidir. Sistemde C kol açıları ile birlikte, kolimasyon, zoom format, dedektör-tüp mesafesi ve filtre ayarlarının da programa kayıt edilmelidir.” düzenlemesi ile,

 

            4.1.g maddesinde, “Acil durumlarda hasta masası  en az 90 derece döndürülerek ve statif park pozisyonuna çekilerek serbest duruma getirilebilmelidir. Stand park pozisyonuna getirilerek masa etrafı tamamen boşaltılabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Konuyla ilgili olarak, Akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte;“…ihale üzerinde kalan İNNOVA 2100 cihazının teknik şartnamenin 4.1.c. ve 4.1.g maddelerine uyduğu…” ifade edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk cevabında, cihazın  teknik şartnamenin 4.1.c. ve 4.1.g maddelerine uygun olduğu taahhüt edilmiştir. 

 

İstekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin anılan maddelerini karşıladığına ilişkin katalogun ilgili kısımlarının işaretlendiği, katalogda yer alan bilgiler ile teknik şartnameye uygunluk beyanı arasında her hangi bir çelişkinin bulunmadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu kataloglar ile alınan teknik görüş ve diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 4.1.c. ve 4.1.g maddelerini karşıladığı görülmüştür.

 

Diğer yandan teklif edilen cihazın gerçekte teknik şartnamede istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı kabul aşamasında, muayene ve kabul komisyonunca da gözetilmesi gereken bir husus olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul