• Karar No: 2007/UM.Z-2509
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :72
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2509
Şikayetçi:
 İsmail EGE, Kavasoğlu Mobilya Taşcılar Caddesi 36 Gelibolu/ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Meslek Yüksek Okulu, Gelibolu/ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17777
Başvuruya konu ihale:
 G17777 İhale Kayıt Numaralı “Gelibolu Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Oteline Mobilya Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 07.04.39.0063/2007-34 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Meslek Yüksek Okulu tarafından doğrudan temin ile Gelibolu Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Oteline Mobilya Alımı ihalesine ilişkin olarak İsmail Ege´nin 20.06.2007 tarih ve 17777 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğinin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

18.05.2007 tarihinde Gelibolu Meslek Yüksek Okulu Uygulama Otelinin mobilyalarının yenileneceği söylenerek sunulan malzeme listesine göre keşif amaçlı fiyat istenildiği düşünülerek fiyat listesi sunduklarını, ancak birkaç gün sonra sunulan fiyat listesinin diğer firmaların altında olmasına rağmen malzemelerin rektörlüğün talimatıyla piyasadan toplanan gelişigüzel tekliflerden birisinin fiyatının düşürülerek bir firmadan alındığı, böylece malların tamamının ilansız ve ihalesiz 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak alımının yapıldığı, konunun incelenerek ilgiler hakkında gerekli yasal işlemin yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğinin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul