En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007UY.Z-2503
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :125
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007UY.Z-2503
Şikayetçi:
 Murat ÇELİK, Ahmet Rasim Sok. No:16 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, 183. Şube Müdürlüğü,
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18362
Başvuruya konu ihale:
 2007/74039 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar Sandıklı Çiğiltepe Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 06.05.00.0170/2007-35 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, 183. Şube Müdürlüğü’nce 06.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afyonkarahisar Sandıklı Çiğiltepe Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Murat ÇELİK´in 26.06.2007 tarih ve 18362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu taşkın koruma inşaatı işi ÇED Yönetmeliği gereğince eleme kriterleri uygulanacak proje kapsamında olmasına rağmen Çevre ve Orman Bakanlığından “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; ihale konusu işin Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin “Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-II listesinde (21 inci maddesinin d bendi) yer alan projelerden olduğu tespit edilmiştir.

 

İddia konusu ile ilgili olarak idare tarafından; Çiğiltepe köyünde 03.06.2007 tarihinde yağan yağmur neticesinde evleri su bastığı ve tarım arazilerine zarar verdiği ve oluşacak ikinci taşkının önlenmesi için gereğinin yapılmasına ilişkin muhtarlığın başvurusu üzerine taşkın bölgesinde ve köy yerleşim yerlerinde inceleme yapılarak tutanak düzenlendiği ve bölgede meydana gelebilecek ikinci taşkın olayının yaşanmaması gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereği işin aciliyeti nedeniyle ÇED gerekli değildir belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı bilgisi içeren 16.07.2007 tarih ve 1254 sayılı yazı gönderilmiştir.

 

İdarenin yazısından, 03.06.2007 tarihinde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası oluşacak ikinci taşkın, sel olması halinde mal ve can kaybı yaşanmaması gerekçesiyle işin aciliyeti nedeniyle ihalenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul