• Karar No: 2007/UH.Z-2492
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :131
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2492
Şikayetçi:
 Av.Reşat Yıldırım, Çayırbaşı Köyü Muhtarlığı Adına Mehmet Ünal Vekili, GMK Bulvarı Şehit Danış Tunalıgil Sokak No:2/7 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.07.2007 / 20721
Başvuruya konu ihale:
 G20721 İhale Kayıt Numaralı “Polatlı-Konya Yolu 80-90.Km’ler Arası Demiryolu Yapımında Kamyon Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.14.98.0168/2007-55 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tcdd Genel Müdürlüğü tarafından  tarihinde  ile yapılan Polatlı-Konya Yolu 80-90.Km’ ler Arası Demiryolu Yapımında Kamyon Kiralanması İşi ihalesine ilişkin olarak Av.Reşat Yıldırım, Çayırbaşı Köyü Muhtarlığı Adına Mehmet Ünal Vekili’nin 19.07.2007 tarih ve 20721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Dilekçenin ilgisi nedeniyle Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Konya İli Yunak İlçesi Çayırbaşı Köyü muhtarlığı olarak ana firma olan Net Yapı Gülçubuk Ortaklık Şirketi ile MNG Ltd.Şti. taşeron firmasının müteahhidi olan Mustafa Kaplan isimli şahısla Polatlı-Konya yolu 80-90 km’ler arası demiryolu yapımı hususunda anlaşıldığı, yaklaşık 4 aylık bir çalışması olan Mustafa Kaplan’ın yaklaşık 400 bin metreküplük işi tamamlayıp, geriye kalan 600 bin metreküplük işi yarım bırakmak suretiyle ortadan kaybolduğu, dört aylık çalışma esnasında muhtarlık tarafından köy konağı ve bir adet kamyonun Mustafa Kaplan isimli şahısa kiralandığı, Mustafa Kaplan’ın köy konağında 3 ay kaldığı ve kamyonu ise 1 ay kullandığı ve kira borçlarını ödemeden ortadan kaybolduğu, öte yandan da demiryolu yapımının tamamlanmamış olduğu, ayrıca Mustafa Kaplan’ın ve firmasının köye ait meralar ve tarlalara izinsiz toprak döktüğü ve tahrip ettiği,, Mustafa Kaplan isimli şahsın muhtarlığı ve köy halkını 144.723,00 YTL dolandırdığı iddia edilmektedir.

           

 

 

 

İncelenen ihalede; işin sözleşmeden sonraki aşamaya ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul