• Karar No: 2007/UM.Z-3188
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :68
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3188
Şikayetçi:
 Ene Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çakmak Mahallesi Samanyolu Caddesi No:14 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Sıraselviler Caddesi 119 34433 Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26423
Başvuruya konu ihale:
 2007/71624 İhale Kayıt Numaralı “Mikroelisa Kitleri Alımı İle Birlikte Mikroelisa Cihazı Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 07.07.30.0105/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mikroelisa Kitleri Alımı İle Birlikte Mikroelisa Cihazı Temini” ihalesine ilişkin olarak Ene Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.09.2007 tarih ve 26423 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, idari şartnamede istenilen “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi” belgesinin bulunmadığı, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin SEİS’ten alınmış TCKS’ye (Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi)  3400033 no ile kayıt olduğuna dair belgenin sunulmuş olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu konuya ilişkin olarak daha önce Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 15.05.2007 tarih ve 10140 sayılı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi ile ilgili görüş yazısında, “SEİS ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol gereğince kayıt olan firmaların kayıt numaraları geçerli olup, 27.03.2006 tarihinden itibaren Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmeye başlanan TCKVT için üretici ve ithalatçı firmalara ait ürün bilgileri gerekli incelemeler yapılarak firma kayıt bilgilerine eklenmektedir.” hususlarına yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgenin İdari Şartnamenin 7.1.p.1. maddesinde istenilen “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi” belgesi yerine geçerli olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul