En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Dönem: 27. Dönem
  • Yasama Yılı: 5
  • Birleşim:
  • Birleşim Tarihi: 03.12.2021
Kaynak: Tutanak Dergisi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

                                                                                                      

                                                                      TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                           TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                           27’nci Birleşim

                                                                                      3 Aralık 2021 Cuma

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                          İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve 40 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3950) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı 287)

 

IV.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Midyat ilçesindeki bazı köylerin altyapı sorununa,

- Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Kayı köyüne kanalizasyon sistemi kurulması talebine,

- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yararlandığı fon miktarına,

- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nde yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin çevresel etkilerine,

- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'da planlanan ve yapımı devam eden kentsel dönüşüm projelerine,

- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı iki farklı mahalle muhtarlıklarının aynı yerde hizmet vermesine,

- İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Hatay'ın Samandağı ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağının denetimine ve çevresel etkilerine,

- Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın'daki JES tesislerinin denetlenmesine ve çevrede yaşanan çökmelere,

- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 31 Ekim 2021 tarihinde Glasgow'da düzenlenen iklim değişikliği konferansına Bakanlıkça yapılan katılıma,

- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin merkez ilçesinde bulunan Narlıgöl'ün sınır ihtilafına,

- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, çevre mühendisi atamalarına,

- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan imar planına ve çeşitli iddialara,

- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın, Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere,

- İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesindeki bazı vatandaşların evlerinin tapularını alamamalarına,

- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nün yok olma tehlikesine,

İlişkin soruları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cevabı (7/54107), (7/54108), (7/54109), (7/54117), (7/54119), (7/54120), (7/54121), (7/54122), (7/54123), (7/54124), (7/54125), (7/54309), (7/54310), (7/54317), (7/54440)

2.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 yılından itibaren Bakanlığın Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı (7/54244)

3 Aralık 2021 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

KÂTİP ÜYELER: Necati TIĞLI (Giresun), Şeyhmus DİNÇEL (Mardin)

-----0-----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Birleşimini açıyorum.(x)

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Birleşime otuz dakika ara veriyorum ve Grup Başkan Vekillerimizi kürsü arkasına davet ediyorum, lütfen.

Kapanma Saati: 11.02

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.38

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

KÂTİP ÜYELER: Necati TIĞLI (Giresun), Şeyhmus DİNÇEL (Mardin)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Birleşime otuz dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 11.39

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati:12.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

KÂTİP ÜYELER: Necati TIĞLI(Giresun), Bayram ÖZÇELİK(Burdur)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve 40 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

III.- KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve 40 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3950) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bu ne gayriciddi bir şey Başkanım.

BAŞKAN – Gündemimizde başka bir konu bulunmadığından, alınan karar gereğince, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni görüşmek için 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 12.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 12.03(x) 7/4/2020 tarihli 78’inci Birleşimden itibaren, coronavirüs salgını sebebiyle Genel Kurul Salonu’ndaki Başkanlık Divanı  üyeleri, milletvekilleri ve görevli personel maske takarak çalışmalara katılmaktadır.

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul