• Esas No: 2015/15040
  • Karar No: 2015/16591
  • Karar Tarihi: 28.09.2015
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

2. Hukuk Dairesi 2015/15040 E., 2015/16591 K., 28.09.2015 T.

İNCELENEN KARARIN: 

MAHKEMESİ: Diyarbakır Aile Mahkemesi

TARİHİ: 05.11.2009

NUMARASI: Esas no:2008/962 Karar no:2009/960

DAVACI: H. A.

DAVALI: N. A.

DAVA TÜRÜ: Boşanma

TEMYİZ EDEN: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31.3.2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geçici 3. maddenin (1.) fıkrası gereğince;1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.

Davacı vekili tarafından açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve yetiştirme yurduna yerleştirildikleri gerekçesiyle ergin olmayan müşterek çocuklar F., S., C., Ş. ve K. hakkında velayet konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Ergin olmayan çocuklarının Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda koruma altına alınmış olması, ana ve babanın çocuk üzerindeki kanundan doğan velayet hakkını, bu yönde alınmış bir karar olmadıkça kaldırmaz.

Velayet düzenlemesi kamu düzenine ilişkindir. Mahkeme, boşanma veya ayrılığa karar verirken velayeti res’en düzenlemek zorundadır (TMK.m. 182/1). Tarafların boşanmalarına karar verildiğine göre ergin olmayan müşterek çocukların velayeti ile ilgili bir düzenleme yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi. 28.09.2015 (Pzt.)


Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul