• SPK HAFTALIK BÜLTEN:
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Kurul’un 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı:


ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, Yönetmelik’in 5 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, elektronik genel kurul sistemini uygulayacak ortaklıkların esas sözleşmelerinde, Yönetmelik’in aynı maddesinde belirtilen hükmün genel kurul toplantılarının düzenlendiği maddelerden biri içerisinde yer alması zorunludur.


Anılan düzenlemeler çerçevesinde Kurulumuzun 21.02.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan duyurusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından payları kayden izlenen ortakların elektronik genel kurul yapmalarına ilişkin hususlar kamuyla paylaşılmıştır.


Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Kotasyon Yönergesi (Yönerge) 31.08.2015 tarihinde Borsa internet sitesinden yayınlanmış olup, Yönerge yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi’nin devreye girdiği 30.11.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Yönerge uyarınca, Pay Piyasası; Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlemler Pazarı ile Yakın İzleme Pazarı’ndan oluşmaktadır. Dolayısıyla payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç payları Pay Piyasası’nda işlem gören bütün ortaklıkların payları Borsa’ya kote edilmektedir.


Bu kapsamda,


a) Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere payları Pay Piyasası’nda işlem gören bütün ortaklıklar açısından MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması zorunludur.


b) Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere payları Pay Piyasası’nda işlem gören ortaklıklardan esas sözleşmelerinde hüküm bulunmayanların, Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükme esas sözleşmelerinde yer verilmesi amacıyla hazırlanacak esas sözleşmelerine uygun görüş verilmesi amacıyla Kurul’a başvurması ve esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul