• Kabul Tarihi: 20.03.2018
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlük Öncesi Süreç (Hükümsüz) (Hükümsüz; Teklif Tarihi: 7/2/2018; Komisyon Raporu Tarihi: 20/3/2018)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

Madde 1 -
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Ankara Medipol Üniversitesi EK MADDE 177- Ankara’da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Medipol Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. 

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 

a) Diş Hekimliği Fakültesinden, 

b) Eczacılık Fakültesinden, 

c) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden, 

ç) Hukuk Fakültesinden, 

d) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, 

e) İletişim Fakültesinden, 

f) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, 

g) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, 

ğ) Siyasal Bilgiler Fakültesinden, 

h) Tıp Fakültesinden, 

ı) Adalet Meslek Yüksekokulundan, 

i) Meslek Yüksekokulundan, 

j) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, 

k) Yabancı Diller Yüksekokulundan, 

l) Adli Bilimler Enstitüsünden, 

m) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 

n) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 

o) Sağlık, Bilim ve Teknoloji Araştırma Enstitüsünden, 

ö) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, oluşur.”
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul