• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI
ALT SINIRININ 31/12/2019 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/1)
MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) artış esas alınarak, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 26.027 TL (yirmialtıbinyirmiyedilira)* olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
 
*5/1/2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Düzeltme ile aşağıdaki mevzuatın birinci maddesinde geçen “26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira)” ibaresi “26.027 TL (yirmialtıbinyirmiyedilira)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir. Bu değişiklik henüz Başbakanlık e-mevzuat sistemince işlenmemiş olup, iki metin arasında fark bulunmaktadır.
 

  

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz konusu Mevzuatın ilgili olduğu Kanunum Rekabet Hukuku Yayın Başlığı (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul