En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-285
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :81
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-285
Şikayetçi:
 Boztepe Özel Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., SELİMİYE MAH. LİSE CAD. VAKIF İŞHANI NO:208 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Akyazı Mahallesi Org. İbrahim Fırtına Bulvarı No: 30 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 303
Başvuruya konu ihale:
 2012/167451 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/56 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin haksız yere iptal edildiği iddiasına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin, geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle idarece 13.12.2012 tarihinde iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdareye gönderilen Kurum yazısına alınan cevabi yazıdan, idarenin iptal kararından önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla herhangi bir şikâyet başvurusu üzerine alınmayan iptal kararına karşı Kuruma başvuruda bulunulamayacağı anlaşılmış olup, bu itibarla başvuruya konu iptal işlemi ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Kaldı ki, başvuru sahibinin iptale ilişkin işlemi 17.12.2012 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren beş gün içinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, Kuruma 03.01.2013 tarihinde bu süreyi geçirdikten sonra başvurduğu, dolayısıyla söz konusu başvuru Kurumun görev alanında olsaydı dahi, bu defa, Kuruma başvuru süresinin geçirilmiş olacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul