• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İMKB’de Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı emir ve işlemler ile bu nitelikteki emirleri veren veya işlemleri yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirler Hakkında Genelge

Konu :Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesi

Genelge No: 395 

Teftiş ve Gözetim Kurulu

Sayın Üyemiz,

İMKB'de borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı nitelikteki emirlerin ve işlemlerin açık bir şekilde tanımlanması, gözetim veya denetim faaliyetleri sırasında bu nitelikte emir verdiği veya işlem yaptığı tespit edilen yatırımcılara İMKB tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Genelge ekte yer almaktadır.

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü ve 25 inci maddeleri ile İMKB Yönetmeliği'nin 24/A maddesine dayanılarak yapılan bu düzenlemede; ÎMKB Hisse Senetleri Piyasasında (Borsa yatırım fonları ve varantlar hariç) ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nda;

1)Kendinden kendine gerçekleştirilen işlemler ile

2)Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemlerin

hangi koşullarda piyasanın açık, düzenli ve dürüst bir şekilde çalışmasına engel teşkil ettiği açıkça belirlenmiş olup, bu mahiyette emirler ileten ve işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara sırasıyla;

1)Yatırımcının bilgilendirilmesi,

2)Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerin ilan edilmesi,

3)Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi,

4)Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması,

5)Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot) olmak üzere beş aşamalı tedbir süreci uygulanacaktır.

Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesinin ÎMKB bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasının sağlanması yönündeki etkinliğin arttırılmasında, piyasa bozucu fiillerle etkili bir şekilde mücadele edilmesinde, yatırımcıların sermaye piyasalarına duydukları güvenin güçlendirilmesinde, dolayısıyla da sermaye piyasalarının gelişiminde ve İstanbul Finans Merkezi vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getireceği değerlendirilmektedir.

Söz konusu düzenleme; yatırımcıların, piyasa katılımcılarının ve aracı kuruluşlarımızın önceden ve yeterince bilgi sahibi olmalarını teminen 03/09/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda, üyelerimizin, Genelge'nin 4 üncü maddesinde belirtilen emirler ve işlemler ile 5 inci maddesinde belirlenen tedbirler hakkında, kendilerince uygun görülecek yöntem ve araçlar vasıtasıyla müşterilerinin bilgilendirilmesini sağlamaları ve ayrıca brüt takas, önceden depo şartı ve yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli her türlü önlemi almaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
Maddeye git
    Dosyalar
    
    
    İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul