• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Serbest İşlem Platformunda uygulanan fiyat marjı hk.

Genelge No:393
Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü
07/06/2012

Sayın Üyemiz,
İlgi : Borsamızın 30/12/2011 tarih ve 386 sayılı Genelgesi.

Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydında olup halka arz edilmeksizin Serbest İşlem Platformu'nda (Platform) işlem görmeye başlayan şirket hisse senetlerinin işlem görme esasları Borsamızın ilgide kayıtlı genelgesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu Genelgenin "İşlem Görme Esasları" başlıklı 3. maddesinin "b" bendi hükmü uyarınca Platformda işlem gören hisse senetlerinin fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında, fiyat marjı % 25 olarak uygulanmaktadır.

Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin "Fiyat Değişim Sınırları" başlıklı 15. maddesi uyarınca Platformda işlem gören hisse senetlerinin fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılan fiyat marjı bu Genelge ile % 10 olarak değiştirilmiş ve ilgi Genelgenin 3. maddesinin "b" bendi aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir:

"Platformda işlemlerin başlayacağı ilk gün, ilk seans şirket payları serbest marj ile işlem görmeye başlar, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanır. İlk işlemin oluştuğu seansı izleyen seans, gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat değişim sınırları hesaplanır ve uygulanır. Fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılacak fiyat marjı % 10'dur".

Yeni fiyat marjı genelgenin yayım tarihini izleyen ilk iş gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Genelgenin Resmi Metni
  Resmi Gazete Metni
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul