En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-735
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :7
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-735
Şikayetçi:
 Rk Medikal Bilgisayar Tekstil Gıda Temizlik İnş. Tur. Paz. Danış. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MURATPAŞA MAH. 588 SOK. SALİH EMRE SİTESİ NO:8/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü(Eüaş) Adana Ve Yöresi Hes İşl.Müd., Pk 1260 Cemalpasa 01121 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2855
Başvuruya konu ihale:
 2012/171173 İhale Kayıt Numaralı "Personel Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Adana ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü tarafından 12.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Rk Medikal Bilgisayar Tekstil Gıda Temizlik İnş. Tur. Paz. Danış. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.01.2013 tarih ve 2855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/440 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1.089.530,88 TL tutarında teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, Kik işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.054.500,00 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden teklif edilmesi gereken asgari işçilik tutarı düşüldüğünde kalan tutarın 35.030,88 TL olduğu, bu bedelle teklif fiyata dahil edilmesi gereken işçilik haricindeki diğer giderlerin karşılanmasının mümkün olmadığı, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (a) bendinde ihale konusu işin adının “Personel Hizmeti” olarak belirlendiği,

           

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:  26 işçiye asgari ücret, 3 aşçıbaşına asgari ücretin %50 fazlası ve 3 aşçıya asgari ücretin %25 fazlası ödenecektir.

 

Fazla çalışma yapılmayacak olup, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmayacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Çalıştırılacak 32 işçinin yemeği ayni olarak İşletme Müdürlüğü yemekhanesinden karşılanacak olup, yemek bedeli Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. 32 işçiye kişi başı ayda 22 gün (Fiili çalışılan gün kadar) üzerinden günlük 5,00.-TL olmak üzere toplam yemek bedeli Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

 

Taşıma hizmeti İşletme Müdürlüğümüz araçları ile ücretsiz olarak sağlanacaktır.

 

Teknik şartnamede sayısı ve özellikleri belirtilen giyim malzemeleri ayni olarak verilecektir.

 

25.3.4. Diğer giderler: Teknik şartnamede belirtilen çöp toplama gideri ve portör muayenesi masrafları teklif fiyata dahildir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Kısa vadeli sigorta prim oranı “1” dir.”,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 14.02.2013; işi bitirme tarihi 13.02.2015.”

 

Teknik Şartname’nin “İşin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Elektrik Üretim A.Ş. Adana ve Yöresi HES İşletme ve Müdürlüğüne bağlı; Sır HES, Kadıncık I-II HES Berke HES, Yüreğir HES’e ait binalarının temizliği ile bahçe bakımı ve düzenlenmesi (Misafirhaneler dahil), Sır HES, Berke HES ve Kadıncık I-II HES’te malzemesiz yemek pişirme, dağıtma ve sonrası temizlik hizmetleri 2 (İki) yıl süre ile ihale edilecektir”.

 

“Haftalık Temizlik” başlıklı B bölümünün 8’inci maddesinde “8- Çöpler binanın dışında EÜAŞ'ın göstereceği yerlere Yüklenicinin aracı ile atılacak ve çöplerin birikmesi önlenecektir (Berke HES’de haftada 2 defa).”

 

“Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Temizlik Hizmeti” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yemekhanede çalışanların periyodik portör muayenesi yüklenici firma tarafından yaptırılacaktır.”

 

 “Çalıştırılacak Eleman Sayısı” başlıklı 5’inci maddesinde,

Görevi

Sır HES

Kadıncık I-II HES

Berke HES

Yüreğir HES

Ücreti

Aşçıbaşı

1

1

1

 

asgari ücretin %50 fazlası

Aşçı

1

1

1

 

asgari ücretin %25 fazlası

Bulaşıkçı/Garson

 

1

 

 

asgari ücret

İdare Genel Temizlikçisi

3

3

7

 

asgari ücret

Site Genel Temizlikçisi

3

3

5

1

asgari ücret

TOPLAM: 32 KİŞİ

 

 

“Elemanların Kıyafetleri” başlıklı 7’nci maddesinde “Giyim yardımı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler Yüklenici Firma tarafından çalıştırdığı firma elemanlarına verilecektir. Belirtilen süre zarfında giyim malzemeleri teslim edilmezse söz konusu malzemeler Müdürlüğümüzce alınarak firmanın istihkakından kesilecektir.

 

PERSONEL GİYİMLERİ TABLOSU

 

Firma Elemanlarına 

Verilecek

Giyim Malzemeleri

 

 

KİŞİ SAYISI

GÖMLEK (*)

TOPLAM

AYAKKABI

TOPLAM

PANTOLON  (*)

TOPLAM

ÇİZME

TOPLAM

İŞ ELBİSESİ (*)

TOPLAM

AŞÇI ÖNLÜĞÜ (*)

TOPLAM

AŞÇI GÖMLEĞİ(*)

TOPLAM

AŞÇI BAŞLIĞI (*)

TOPLAM

TERLİK (*)

TOPLAM

Aşçı – Aşçı Yrd.

6

 

 

 

 

12

12

 

 

 

 

12

12

12

12

12

12

12

12

Garson

1

4

4

1

1

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Genel Temizlikçisi

14

 

 

14

14

 

 

14

14

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

İdare Genel Temizlikçisi

11

 

 

11

11

 

 

 

 

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

32

 

4

 

26

 

14

 

15

 

56

 

12

 

12

 

12

 

12

           

(*): Malzemeler, kışlık ve yazlık olmak üzere Yüklenici firma tarafından tabloya göre işe başlama tarihinde hazır olmak üzere firma elemanlarına teslim edilecektir. Ayrıca sözleşmenin 2. Yılı başında yukarıdaki tabloda verilen giyim malzemeleri yeniden verilecektir.

 

Yukarıda belirtilen personel giyimlerinin, çalışanların çalıştıkları yere ve yaptıkları işe uygun iş güvenliklerini sağlayacak şekilde, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğine göre temin edilmesi ve bu malzemelerin kullanılmasının sağlanması Yüklenici sorumluluğundadır.”

 

“Kullanılacak İş Makineleri ve Ekipmanlar” başlıklı 8’inci maddesinde “Kullanılacak iş makineleri ve ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen malzemeler devamlı suretle hazır bulundurulacaktır. Makinalar her zaman faal durumda olacaktır. Makinaların tamir ve bakım masrafları ve sarf malzemeleri (toz torbası, misina, rezistans vb) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eksik malzeme tespitinde şartnamenin ceza hükmü uygulanır. İşletme, Yüklenici firmanın bakım ve temizlikte kullanacağı tüm araç ve gereçlerin uygunluğunu onayladıktan sonra kullanmasına müsaade edecektir.

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Berke

Sır

Kadıncık

Toplam

1

Ağaç Kesme Motoru

1

1

1

3 Adet

2

Benzinli Çim Biçme Makinası (Sırt Tipi)

1

2

1

4 Adet

3

Benzinli Çim Biçme Makinası (İtmeli)

1

2

1

4 Adet

4

İlaçlama makinası (Dumanlama)

1

 

 

1 Adet

5

İlaçlama makinası (Sırt Tipi)

1

 

1

2 Adet

6

Likstrüm (Dal Kesme Makinası)

1

 

1

2 Adet

7

Bahçe Çapa Motoru

1

 

 

1 Adet

8

Elektrik Süpürgesi vakumlu ve sanayi tipi

 

 

1

1 Adet

 

düzenlemelerinin yer aldığı,

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

İşçi

Ay

32

24

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklindeki birim fiyat teklif cetveli örneğinin verildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde incelemeye konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, en yüksek iki teklifi veren isteklilerin tekliflerinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde sunulan belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin geçerli teklif olarak değerlendirilen iki istekliden 1.089.530,88 tutarında en düşük teklifi veren Gökyüzü Tem. Yemek İnş. Tic. Ltd. Şti.-Ünka tem. Pak. Hiz. Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve 1.201.920,00 TL tutarında teklif veren başvuru sahibinin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği 19.12.2012 tarihli ihale kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak teklif fiyata dâhil giderlerin hesaplanmasında, İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil giderlerin esas alınması gerektiği açık olup, idarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak hesaplandığı, 24 aylık iş süresi boyunca çalışacak toplam 32 personel için hesaplanan asgari işçilik maliyeti ile teklif fiyata dahil olduğu İdari Şartname’nin 25.3.4 üncü maddesinde düzenlenen çöp toplama gideri ile portör muayenesi giderleri için,

 

1) Brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak 26 kişiden 25 kişi için 760.188,00 TL (Ayni giyim gideri için alınan kişi başı 255,54 TL karşılığı toplam 6.388,50 TL bedel ve idare yemekhanesinden yenilecek olup yüklenici hakedişinden kesilecek 22 gün üzerinden günlük 5,00 TL karşılığı toplam 110,00 TL ayni yemek bedeli dahil, %3 sözleşme gideri hariç olmak üzere)

 

2) Brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak 26 kişiden diğer 1 kişi için 30.486,96 TL (Ayni giyim gideri için alınan kişi başı 332,66 TL bedel ve idare yemekhanesinden yenilecek olup yüklenici hakedişinden kesilecek 22 gün üzerinden günlük 5,00 TL karşılığı toplam 110,00 TL ayni yemek bedeli dahil, %3 sözleşme gideri hariç olmak üzere )

 

3) Brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret üzerinden ödeme yapılacak 3 kişi için 132.531,12 TL (Ayni giyim gideri için alınan kişi başı 311,04 TL karşılığı toplam 933,12 TL bedel ve idare yemekhanesinden yenilecek olup yüklenici hakkedişinden kesilecek 22 gün üzerinden günlük 5,00 TL karşılığı toplam 110,00 TL ayni yemek bedeli dahil, %3 sözleşme gideri hariç olmak üzere)

 

4) Brüt asgari ücretin %25 fazlası ücret üzerinden ödeme yapılacak 3 kişi için 111.962,88 TL (Ayni giyim gideri için alınan kişi başı 311,04 TL karşılığı toplam 933,12 TL bedel ve idare yemekhanesinden yenilecek olup yüklenici hakkedişinden kesilecek 22 gün üzerinden günlük 5,00 TL karşılığı toplam 110,00 TL ayni yemek bedeli dahil, %3 sözleşme gideri hariç olmak üzere)

5) Çöp toplama gideri için 18.582,00 TL (24 aylık iş süresi için kiralanacak traktör bedeli karşılığı aylık 772,00 TL olmak üzere)

6) Portör muayene gideri için 672,00 TL, olmak üzere toplam maliyetin 1.054.368,96 TL olarak belirlendiği ve bu bedele %3 sözleşme gideri karşılığı 31.631,07 TL ile %15 yüklenici karı karşılığı 158.155,34 TL eklenmek suretiyle yaklaşık maliyetin 1.244.155,37 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen tüm giderler ve bu giderlere ilişkin %3 sözleşme gideri dahil karsız yaklaşık maliyetin idarece toplam 1.086.000,03 TL olarak belirlenen ihalede geçerli teklif olduğu değerlendirilen 1.089.530,88 tutarında en düşük teklifi veren Gökyüzü Tem. Yemek İnş. Tic. Ltd. Şti.-Ünka tem. Pak. Hiz. Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif bedelinin bu bedelin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca ayni giyim gideri hariç idare yemekhanesinden yenilecek olup yüklenici hakedişinden kesilecek 22 gün üzerinden günlük 5,00 TL karşılığı toplam 110,00 TL ayni yemek bedeli ve %3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplam 1.054.506, 96 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan ihale üzerinde bırakılan Gökyüzü Tem. Yemek İnş. Tic. Ltd. Şti.-Ünka Tem. Pak. Hiz. Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif bedeli düşüldüğünde 1.089.530,88 TL - 1.054.506,96 TL = 35.023,92 TL bedel kaldığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 25’inci maddesinde belirtilen ayni giyim gideri, çöp toplama gideri ve portör giderleri için idarece yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınan bedelin toplam 28.099,02 TL olduğu belirlenmiştir. Bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin toplam teklifindeki asgari işçilik maliyeti haricindeki kalan 35.023,92 TL bedelin idarece yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınan ayni giyim gideri, çöp toplama gideri ve portör giderlerinden oluşan diğer giderler toplamının üzerinde olduğu görülmüş olup idare tarafından ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan karara bağlanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul