En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-956
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :78
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-956
Şikayetçi:
 Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK MAH. 19.SOK. HASANZADE APT. A BLOK NO:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İl Sağlık Müdürlüğü, Baglarbasi Mah. Ipekyol Cad. 63050 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2013 / 3711
Başvuruya konu ihale:
 2012/160320 İhale Kayıt Numaralı "4.Kısım Personele Dayalı Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “4. Kısım Personele Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.01.2013tarih ve 3711sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/543sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin 1 inci ve 2 nci kısımlarına ilişkin ihale üzerine bırakılan firmaların teklif ettikleri bedelin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, bu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarenin itiraz değerlendirme tarihi 17.01.2013 olarak belirtildiği, itiraza ilişkin cevabın 23.01.2013 tarihinde kendilerine gönderilmesi ve ayrıca itirazlarının reddi yazısında ilgili tarihin 16.01.2013 olarak belirtilmesinin idarece sehven yapılmadığı kanaatini taşıdıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kurumun 30.01.2013 tarihli yazısına ilişkin idarenin 01.02.2013 tarihli cevabi yazısından başvurunun 04.01.2013 tarihinde idare kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 04.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde en geç 24.01.2013 tarihine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 29.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul