En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-934
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :57
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-934
Şikayetçi:
 Alya Sosyal Hizmetler İnşaat Temizlik Turizm Ve Yemek Üretim Hizmetleri Taah. Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR İÇERENKÖY YOLU SARAY APT. B BLOK NO:5 D:8 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 242
Başvuruya konu ihale:
 2012/171248 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne-Gümüşova Kesimindeki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerine Ait Tesisler, Ücret Toplama İstasyonları Ve İdari Binaları İle Sahalarının Temizlenmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğütarafından 24.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne-Gümüşova Kesimindeki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerine Ait Tesisler, Ücret Toplama İstasyonları ve İdari Binaları ile Sahalarının Temizlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Alya Sosyal Hizmetler İnşaat Temizlik Turizm ve Yemek Üretim Hizmetleri Taah. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013tarih ve 242sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/38sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Teknik Şartname’de kıyafetler ile ilgili yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığı, bazı kıyafetlerin sadece sayısına yer verildiği, teknik özelliklerin belirtilmediği, teknik şartnamenin 12’nci maddesinde gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde çalıştırılacak işçilere iş eldiveni, iş maskesi, yağmurluk, çizme ve limon sarı renkte iş emniyeti yeleği verileceğinin belirtildiği ancak bu kıyafetlerin adedi ve özelliklerine yer verilmediği,   

 

           
2 ) Teknik Şartname’nin 4-d, 6-1, 2-c, 2-d, 2-f maddelerine göre hafta sonu da çalışılmasının öngörüldüğü, idari şartnamede ise yol ve yemek için 22 gün belirlendiği, işçilik maliyeti hesaplanırken kullanılan fiili çalışma günü değişeceği için tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında farklılık oluşacağı,

 

           
3 ) Teknik Şartname’de yer alan “…Karayollarına ait hurdaların veya şehir içinde taşınması gereken herhangi bir malzemenin Karayollarına ait araçlara taşınması, bina içi ve dışında yapılan tadilat ve tamirat artıklarının toplanarak idarece gösterilen yere taşınmasının yanında idarenin vereceği diğer genel işlerin yapılmasından sorumludur.” düzenlemesine istinaden yüklenici firmaya her türlü iş yaptırılabileceği,

 

           
4 ) Teknik Şartname’de “Aşağıda belirtilen alanlarda temizlik yapılırken yüklenicinin taahhütte bulunduğu veya idarenin gerek duyarak talep ettiği iş makineleri, temizlik ekipmanları ve malzemeleri kullanılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, idarenin talep ettiği iş makinalarını ihale dokümanında belirtmesi gerektiği, idarenin dilediği iş makinasını sonradan talep edebilecek olmasının keyfi uygulamalara sebebiyet vereceği ve teklif vermeyi caydırıcı nitelikte olduğu,

 

            5- İhale dokümanı kapsamında “İş sağlığı ve güvenliği taahhütnamesi” bulunduğu, yüklenicinin 4735 sayılı Kanun’da yeri olmayan bir taahhüdü imzalamaya mecbur kılınamayacağı, bu hususun teklif verilmesini etkileyecek niteliği olmasa da ihale öncesinde firmaları tedirgin edebileceği ve ihaleye katılımı engelleyeceği iddia edilmekte

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak işçi sayısı” başlıklı 5’inci maddesinde,

 

“1- Her Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde yüklenici firma çalıştırdığı elemanlardan tecrübeli ve deneyimli birisini kendi adına işlerin sevk ve yürütülmesinden sorumlu iş yeri sorumlusu olarak tayin edecektir. Bu personeli idareye yazılı olarak bildirecektir.

 

2-İdare gerek gördüğü taktirde çalıştırılan işçi sayısını % 20 oranında arttırabilir veya azaltabilir. Yüklenici buna göre tedbirlerini almakla sorumludur.

 

3- İdare gerek gördüğü taktirde çalıştırılan işçi sayılarını aşağıda belirtilen işyerlerinde değiştirmeye yetkilidir.       

 

            İşçi Sayısı Çalışma Yerleri:

 

 

 

Aşçı

Aşçı Yrd.

Temizlik İşçisi

TOPLAM

Havsa Bak.İşl.Şefliği

-

1

11

12

Çorlu Bak.İşl.Şefliği

1

1

 6

 8

Selimpaşa Bak.İşl.Şefliği

1

1

            18

20

Gaziosmanpaşa Bak.İşl.Şefliği

1

1

4

  6

Beylerbeyi Fidanlığı

-

-

8

  8

Mahmutbey Ücr.Top.İst.

-

-

6

 6

Kurtköy Bak.İşl.Şefliği

1

1

16

18

Tütünçiftlik Bak.İşl.Şefliği

1

1

20

22

Hendek Bak.İşl.Şefliği

1

1

13

15

TOPLAM

6

7

102

115

 

            Anılan Şartname’nin “Yemek, yol ve giyecek bedeli” başlıklı 12’nci maddesinde “…Yüklenici tüm personelin görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için aşağıda miktar ve özelliği belirtilen kıyafetleri her bir görevli için ayrı ayrı tek tip ve standartta, gereken tarihte ve yeni olmak üzere aynı olarak temin etmekle yükümlüdür.

 

            Yüklenici; yazlık kıyafetlere ait giyecekleri yaz mevsimi olarak kabul edilen 15 MAYIS -     15 EYLÜL tarihleri arasında, kış mevsimi olarak kabul edilen 15 EYLÜL - 15 MAYIS tarihleri arasında giydirilmek üzere personellere imza karşılığı teslim edilecektir.

 

            Görev Yapılırken 1 Personel İçin 1 Yılda Verilecek Giysilerin Özellikleri ile Miktarı Aşağıda gösterilmiştir.

 

TEMİZLİK İŞÇİSİ:

Önlük                                                 (Yaz ve Kışlık, Mavi Renkli)                           2 Adet

Pantolon                                 (Yaz ve Kışlık, Siyah Renkli)                          2 Adet

Tişört                                      (Yaz ve Kışlık, Mavi Renkli)                           2 Adet

Ayakkabı                                (Yaz ve Kışlık, Siyah Renkli)                          2 Adet

Çorap                                     (Yaz ve Kışlık, Siyah Renkli)                          12 Adet

 

            Yaz önlükler kısa kollu, kışlık önlükler uzun kollu olacaktır. Ayrıca gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde çalıştırılacak temizlik işçilerine iş eldiveni, iş maskesi, yağmurluk, çizme, limoni sarı renkte iş emniyet yeleği 1 adet verilecektir.

 

AŞÇI İÇİN:

Önlük                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli))2 Adet

Pantolon                                 (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)              2 Adet

Tişört                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)              4 Adet

Terlik                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             4 Adet

Çorap                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             12 Adet

Aşçı Kepi                                (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             2 Adet

 

AŞÇI YARDIMCISI:

Önlük                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli))            2 Adet

Pantolan                                 (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             2 Adet

Tişört                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             4 Adet

Terlik                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             4 Adet

Çorap                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             12 Adet

Aşçı Kepi                                (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)             2 Adet

 

            Bulaşıkhanede çalışacak aşçı ve aşçı yardımcılarına muşamba önlük verilecektir.

           

            Giyecekler yüklenicinin işe başladıktan sonra işçilerin beden ve ayak ölçüleri esas alınarak 15 gün içerisinde işçilere dağıtılır. Yüklenici herhangi bir nedenle işten ayrılan işçilerin yerine işbaşı yaptırdığı yeni işçiler için yukarıda sözü edilen iş elbiselerini aynı gün temin edecek ve bununla ilgili önlemlerini önceden alacaktır.

 

            İş elbise giyilmesinden yüklenici sorumludur. Kullanım özelliğini yitiren giyecek malzemeleri yenisi ile değiştirilecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Yukarıda aktarılan teknik şartname düzenlemelerinden temizlik işçisi, aşçı ve aşçı yardımcısına verilecek kıyafetlerin neler olduğu ve miktarlarına yönelik düzenlemelerde herhangi bir belirsizlik bulunmadığı, söz konusu personelin sayısının da açıkça belirlendiği görülmüştür. Personele verilecek kıyafetlerin ayrıntılı teknik özelliklerine yer verilmemiş olmasının ise tekliflerin hazırlanmasına etki edecek bir niteliğinin bulunmadığı, belirtilen kıyafetleri karşılayan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edileceği anlaşılmıştır.

 

            Teknik Şartname’de gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde çalıştırılacak temizlik işçilerine 1 adet iş eldiveni, iş maskesi, yağmurluk, çizme, limoni sarı renkte iş emniyet yeleği verileceği öngörülmüş olup, ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde de temizlik işçilerinin çalıştırılacağı, dolayısıyla söz konusu kıyafetlerden 102 adet temizlik işçisine birer adet verileceği anlaşılmaktadır. Anılan düzenlemede teklif vermeyi engelleyecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

İhale kapsamında çalıştırılacak tüm personelin yol, yemek ve giyecek bedelleri yükleniciye aittir. İstekliler yemek, yol ve Özel Şartnamede özellikleri belirtilen giyecek bedellerini teklif birim fiyatlarına dahil edeceklerdir.

Yemek Bedeli: Aylık ortalama 22 gün üzerinden ödenecek günlük yemek bedeli brüt 10,00.-TL’dir.

            Yol Bedeli: Aylık ortalama 22 gün üzerinden ödenecek günlük yol bedeli brüt 10,00.-TL’dir.

 

            Yemek ve yol bedelleri nakit olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’de,

 

            Madde 4- Çalışma saatleri

            …

            d) İdarenin 24 saat kesintisiz hizmet verdiği Otoyol Bakım İşletme Şefliğine ait Misafirhaneler ve Ücret Toplama İstasyonlarında gece, hafta sonu ve genel tatil günlerinde işçileri vardiyalı olarak çalıştırabilir. Vardiya saatleri işyerlerinin çalışma şartlarına göre belirlenir.

Madde 6 - Temizliğin şekli

 

1- Temizlik Zamanları:

 

Temizlik işleri hafta içinde ( mesai saati dahilinde) sabah, öğle, Akşam ve hafta sonu temizliği olmak üzere 4 aşamada gerçekleştirilir ve bu temizlik işleri birbirinin devamı niteliğindedir. Yüklenici bu programa göre temizlik işini yerine getirecektir.

            …

            Madde 12- Yemek, yol ve giyecek bedeli”

 

            22.08.2009 gün ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Tebliğine göre; Yüklenici Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği prim bordrolarında yemek ve yol bedellerini de aylık hesaplayarak kazanca dahil edecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri, kaza ve sigorta bedelleri bu kalem üzerinden yatırılacaktır.

Yüklenici çalıştırdığı elemanların her birine (115 personele) ayda 22 gün üzerinden

1 Günlük Yemek ve Yol Bedeli birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen fiyatlara dahildir.” düzenlemeleriyer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

78.18. Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca, yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacağı, sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılamasının istenmeyeceği, bu giderlerin isteklilerce karşılanmasının öngörüldüğü durumlarda ise anılan Tebliğ’de açıklanan hususlar çerçevesinde ihale dokümanında düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yemek ve yol bedeline ilişkin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceğinin yazılması, yemek ve yol bedelinin hesaplanmasında dikkate alınacak aylık gün sayısının 26 veya 22 gün olarak belirlenmesi, bu hususta bir belirleme yapılmamış olması durumunda 26 gün üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.

 

Yukarıda aktarılan açıklamalar doğrultusunda idarelerin; ihale dokümanlarını düzenlerken yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmesi veya öngörülmemesi ya da yemek ve yol bedelinin hesaplanması bakımından aylık gün sayısının 22 veya 26 gün üzerinden belirlenmesi noktasında takdir haklarının bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede, yemek ve yol giderinin Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun şekilde nakdi olarak karşılanacağının ve aylık ödenecek gün sayısının 22 gün olarak belirlendiği görülmektedir.

 

Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere göre ihale kapsamında gece, hafta sonu ve genel tatil günlerinde de işçilerin vardiyalı olarak çalıştırabileceği buna göre yüklenici tarafından, çalıştırılacak personellerin çalışma ve vardiya saatlerinin ihale konusu işin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde programlanması gerektiği anlaşılmakta olup, işin yürütülmesine yönelik olan bu düzenlemenin teklif fiyata dahil olacak giderler arasında yer alan yemek ve yol ücreti ile bağlantısının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, incelenen ihalede isteklilerin 22 gün üzerinden nakdi olarak karşılanacağı öngörülen yemek ve yol ücretini teklif fiyata dahil ederek tekliflerini hazırlamaları gerektiği, bu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüte düşürecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin “Yapılacak işin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde  “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İşletmeler Başmühendisliğine bağlı Havsa Bakım İşletme Şefliği, Çorlu Bakım İşletme Şefliği, Selimpaşa Bakım İşletme Şefliği, Gaziosmanpaşa Bakım İşletme Şefliği, (Beylerbeyi fidanlığı), Kurtköy Bakım İşletme Şefliği, Tütünçiftlik Bakım İşletme Şefliği, (tüneller dahil), Hendek Bakım İşletme Şefliği’ne ait idari binalarının, yemekhanelerin, misafirhanelerinin, Lojman sahaları, ambar ve atölyelerinin temizlenmesi ve yemek işlerinin yapılması ile Ücret Toplama İstasyonları ve sahaların temizlenmesi işinin 12 ay süre ile yaptırılmasıdır.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin “Yapılacak işin niteliği” başlıklı 3’üncü maddesinde “a) Birinci maddede belirtilen tesisler ve sahalarda görev yapan Temizlik Personeli; binaların bütün odaları, salonları, koridorları, giriş ve çıkışları, kullanılsın veya kullanılmasın tüm yüzeyleri, bu yüzeylere ait kapı, pencere, çerçeve, camlar, radyatör dilimleri, duvarlar, tavanlar, havalandırma ızgaraları, ışıklandırma ve aydınlatma aygıtları, lambalar, armatürler,  merdivenler, tuvaletler,   lavabolar, pisuarlar, klozetler,  aynalar; halılar, yolluklar, masalar, koltuklar, sandalyeler, sehpalar, dolaplar, kütüphaneler, her türlü büro makinelerinin temizliği, çöp kutularında biriken çöplerin toplanması ve çöp toplama alanına götürülmesi, ile işletme alanındaki beton, asfalt, mermer yüzeylerin temizlenmesi, yıkanması, cilalanması; idare tarafından uygun bulunan temizlik maddeleri ile temizlenerek dezenfekte edilmesi, işletme sahalarının ve çevre temizliğinin yapılması; bahçe bakımı ve sulama işlerinin yapılması, ayrıca binalardaki demirbaş malzemelerin, dosyaların ve buna benzer malzemelerin bu şartname hükümleri gereğince görevlendirilen işçiler vasıtası ile blok içi veya bloklar arası taşınması; Kamu kurumları ve piyasadan satın alınan malzemeler ile Karayollarına ait hurdaların veya şehir içinde taşınması gereken herhangi bir malzemenin Karayollarına ait araçlara taşınması, bina içi ve dışında yapılan tadilat ve tamirat artıklarının toplanarak idarece gösterilen yere taşınmasının yanında idarenin vereceği diğer genel işlerin yapılmasından sorumludur.” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalışacak temizlik personelinin yapacağı işlerin örneklendirilmek suretiyle sıralandığı, maddenin sonunda yer alan “idarenin vereceği diğer genel işlerin yapılmasından sorumludur” ifadesinden, sunulan hizmetin asli sahibi ve sorumlusu olan idarenin yetkisi dahilinde maddede sayılan işler yanında bu işlere benzer işlerin de yaptırılmasının talep edilebileceği anlamı çıkarılmakta olup, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin olan bu durumun tekliflerin oluşturulmasına etki edecek bir niteliğinin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin “Temizliğin şekli” başlıklı 6’ncı maddesinde,           

 

            “2- Temizlik Esasları:

            Aşağıda belirtilen alanlarda temizlik yapılırken yüklenicinin taahhütte bulunduğu veya idarenin gerek duyarak talep ettiği iş makineleri, temizlik ekipmanları ve malzemeleri kullanılacaktır.”düzenlemesine yer verildiği, maddenin devamında temizlik yapılacak yerler ile bu yerlerin ne şekilde temizleneceğinin belirtildiği, ancak ihale dokümanında temizlik işi kapsamında kullanılacak iş makineleri ve ekipmanların belirtilmediği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler başlıklı 78’inci maddesinde “78.22. Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.” açıklaması,

           

            Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

            79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

            …

            79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yüklenici tarafından temin edilecek makine ekipmana ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmasının belirsizlik yarattığı görülmekle birlikte, amortismana tabi makine ve ekipmana ilişkin maliyetin, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca % 3 sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu belirsizliğin teklifin oluşturulmasına etki etmeyeceği anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

           

            12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.”düzenlemesi gereğince ihale konusu işin gerçekleştirileceği yerlerin özelliğine göre, başvuru sahibinin iddiasına konu ettiği iş makinesi ve ekipmana ilişkin şartın yerine getirilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu, bu doğrultuda teklifini hazırlayan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edileceği değerlendirilmiş, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
5 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “İş sağlığı ve güvenliği müteahhit taahhütnamesi” başlıklı 18’inci maddesinde “İşin sözleşme aşamasında “İş sağlığı ve güvenliği müteahhit taahhütnamesi” de yüklenici tarafından imzalanacak olup, konu hakkında itiraz söz konusu olamaz.” düzenlemesi yer almış, ihale dokümanı kapsamında da isteklilere ihale konusu işin yürütümünde yüklenicilerin uyması gerekli iş güvenliği kuralları ile alması gerekli iş güvenliği önlemlerini içeren “İş sağlığı ve güvenliği müteahhit taahhütnamesi”ne yer verilmiştir.

 

          Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesinden anlaşılacağı üzere “İş sağlığı ve güvenliği müteahhit taahhütnamesi”nin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülmediği, söz konusu belgenin sözleşmenin imzalanması aşamasında yüklenici tarafından imzalanarak idareye verilmesi gerektiği, bu taahhütname ile yüklenicinin iş hukuku mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarının tekrarlandığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede anılan taahhütnamenin ihaleye katılımı engelleyecek bir niteliği bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “Teknik Şartname’de kıyafetler ile ilgili yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığı, bazı kıyafetlerin sadece sayısına yer verildiği, teknik özelliklerin belirtilmediği, teknik şartnamenin 12’nci maddesinde gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde çalıştırılacak işçilere iş eldiveni, iş maskesi, yağmurluk, çizme ve limon sarı renkte iş emniyeti yeleği verileceğinin belirtildiği ancak bu kıyafetlerin adedi ve özelliklerine yer verilmediği” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası ile “Teknik Şartname’de “Aşağıda belirtilen alanlarda temizlik yapılırken yüklenicinin taahhütte bulunduğu veya idarenin gerek duyarak talep ettiği iş makineleri, temizlik ekipmanları ve malzemeleri kullanılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, idarenin talep ettiği iş makinalarını ihale dokümanında belirtmesi gerektiği, söz konusu düzenlemenin keyfi uygulamalara sebebiyet verecek nitelikte olduğu” şeklinde dile getirdiği dördüncü iddiaları kapsamında Kurulca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik birinci ve dördüncü iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru sahibinin şikayet başvurusunda belirtilen birinci iddiası, idarece, ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin giyecekleri pantolon, tişört, terlik, çorap, aşçı kepi, önlükleri, iş eldiveni, maskesi, yağmurluk, çizme, limoni sarı renkte iş emniyeti yeleği, vs. giyeceklerin adetleri ve nitelikleri ile ilgili ihale dokümanındaki açıklamaların tereddüde mahal vermeyecek nitelikte olduğu ifade edilerek reddedilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik yapılan incelemede;

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak işçi sayısı” başlıklı 5’inci maddesinde,

 

“1- Her Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde yüklenici firma çalıştırdığı elemanlardan tecrübeli ve deneyimli birisini kendi adına işlerin sevk ve yürütülmesinden sorumlu iş yeri sorumlusu olarak tayin edecektir. Bu personeli idareye yazılı olarak bildirecektir.

 

2-İdare gerek gördüğü taktirde çalıştırılan işçi sayısını % 20 oranında arttırabilir veya azaltabilir. Yüklenici buna göre tedbirlerini almakla sorumludur.

 

3- İdare gerek gördüğü taktirde çalıştırılan işçi sayılarını aşağıda belirtilen işyerlerinde değiştirmeye yetkilidir.       

 

            İşçi Sayısı Çalışma Yerleri:

 

 

 

Aşçı

Aşçı Yrd.

Temizlik İşçisi

TOPLAM

Havsa Bak.İşl.Şefliği

-

1

11

12

Çorlu Bak.İşl.Şefliği

1

1

 6

 8

Selimpaşa Bak.İşl.Şefliği

1

1

            18

20

Gaziosmanpaşa Bak.İşl.Şefliği

1

1

4

  6

Beylerbeyi Fidanlığı

-

-

8

  8

Mahmutbey Ücr.Top.İst.

-

-

6

 6

Kurtköy Bak.İşl.Şefliği

1

1

16

18

Tütünçiftlik Bak.İşl.Şefliği

1

1

20

22

Hendek Bak.İşl.Şefliği

1

1

13

15

TOPLAM

6

7

102

115

 

Düzenlemesi ile anılan Şartname’nin “Yemek, yol ve giyecek bedeli” başlıklı 12’nci maddesinde, “…Yüklenici tüm personelin görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için aşağıda miktar ve özelliği belirtilen kıyafetleri her bir görevli için ayrı ayrı tek tip ve standartta, gereken tarihte ve yeni olmak üzere aynı olarak temin etmekle yükümlüdür.

 

            Yüklenici; yazlık kıyafetlere ait giyecekleri yaz mevsimi olarak kabul edilen 15 MAYIS -     15 EYLÜL tarihleri arasında, kış mevsimi olarak kabul edilen 15 EYLÜL - 15 MAYIS tarihleri arasında giydirilmek üzere personellere imza karşılığı teslim edilecektir.

 

            Görev Yapılırken 1 Personel İçin 1 Yılda Verilecek Giysilerin Özellikleri ile Miktarı Aşağıda gösterilmiştir.

 

TEMİZLİK İŞÇİSİ:

Önlük                                                 (Yaz ve Kışlık, Mavi Renkli)                           2 Adet

Pantolon                                 (Yaz ve Kışlık, Siyah Renkli)                          2 Adet

Tişört                                      (Yaz ve Kışlık, Mavi Renkli)                           2 Adet

Ayakkabı                                (Yaz ve Kışlık, Siyah Renkli)                          2 Adet

Çorap                                     (Yaz ve Kışlık, Siyah Renkli)                          12 Adet

 

            Yaz önlükler kısa kollu, kışlık önlükler uzun kollu olacaktır. Ayrıca gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde çalıştırılacak temizlik işçilerine iş eldiveni, iş maskesi, yağmurluk, çizme, limoni sarı renkte iş emniyet yeleği 1 adet verilecektir.

 

AŞÇI İÇİN:

Önlük                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli))2 Adet

Pantolon                                 (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)              2 Adet

Tişört                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli)              4 Adet

Terlik                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 4 Adet

Çorap                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 12 Adet

Aşçı Kepi                                (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 2 Adet

 

AŞÇI YARDIMCISI:

Önlük                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli))            2 Adet

Pantolan                                 (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 2 Adet

Tişört                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 4 Adet

Terlik                                      (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 4 Adet

Çorap                                    (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 12 Adet

Aşçı Kepi                                (Yaz ve Kışlık, Beyaz Renkli) 2 Adet

 

            Bulaşıkhanede çalışacak aşçı ve aşçı yardımcılarına muşamba önlük verilecektir.

            Giyecekler yüklenicinin işe başladıktan sonra işçilerin beden ve ayak ölçüleri esas alınarak 15 gün içerisinde işçilere dağıtılır. Yüklenici herhangi bir nedenle işten ayrılan işçilerin yerine işbaşı yaptırdığı yeni işçiler için yukarıda sözü edilen iş elbiselerini aynı gün temin edecek ve bununla ilgili önlemlerini önceden alacaktır.

 

            İş elbise giyilmesinden yüklenici sorumludur. Kullanım özelliğini yitiren giyecek malzemeleri yenisi ile değiştirilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan teknik şartname düzenlemelerinden temizlik işçisi, aşçı ve aşçı yardımcısına verilecek kıyafetlerin neler olduğu ve miktarlarına yönelik düzenlemelerde herhangi bir belirsizlik bulunmadığı, söz konusu personelin sayısının da açıkça belirlendiği görülmüştür. Personele verilecek kıyafetlerin ayrıntılı teknik özelliklerine yer verilmemiş olmasının ise tekliflerin hazırlanmasına etki edecek bir niteliğinin bulunmadığı, belirtilen kıyafetleri karşılayan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edileceği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, Teknik Şartname’de gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde çalıştırılacak temizlik işçilerine iş eldiveni, iş maskesi, yağmurluk, çizme, limoni sarı renkte iş emniyet yeleği 1 adet verileceği öngörülmüş olmasına karşın, ihale dokümanında gişelerde, saha ve bahçe temizliğinde çalıştırılacak temizlik işçi sayısının belirlenmemiş olduğu, bu durumda belirtilen yerlerde çalışacak kaç personele söz konusu kıyafetlerden verileceği hususunda belirsizlik bulunduğu, bu durumun isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel olacak bu düzenleme sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına yönelik yapılan incelemede;

 

            Bu iddia, idarece, temizlik yapılırken yüklenicinin taahhütte bulunduğu veya idarenin gerek duyarak talep ettiği iş makineleri, temizlik ekipmanları ve malzemeleri ile ilgili olarak ihale dokümanının ilgili maddelerindeki ekipman, malzeme varsa iş makinelerinin belirtildiği, fiyatlandırılamayacak bir husus bulunmadığı ifade edilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Temizliğin şekli” başlıklı 6’ncı maddesinde,  

 

“2- Temizlik Esasları:

            Aşağıda belirtilen alanlarda temizlik yapılırken yüklenicinin taahhütte bulunduğu veya idarenin gerek duyarak talep ettiği iş makineleri, temizlik ekipmanları ve malzemeleri kullanılacaktır.”düzenlemesine yer verildiği, maddenin devamında temizlik yapılacak yerler ile bu yerlerin ne şekilde temizleneceğinin belirtildiği, ancak ihale dokümanında temizlik işi kapsamında kullanılacak iş makineleri, temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının belirtilmediği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde, “78.22. Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.” açıklaması,

           

            Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

            79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

            …

            79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yüklenici tarafından temin edilecek makine ekipmana ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmasının belirsizlik yarattığı görülmekle birlikte, amortismana tabi makine ekipmana ilişkin maliyetin, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca % 3 sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu belirsizliğin teklifin oluşturulmasına etki etmeyeceği değerlendirilmiştir.

 

            Öte yandan ihale dokümanında amortismana tabi olmayan temizlik malzemelerinin neler olduğuna ve bunların miktarlarına ilişkin belirleme yapılmamasının istekliler tarafından tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulması ve sunulan tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. Zira, kullanılacak temizlik malzemelerinin ve bunların miktarının isteklilerce belirlenecek olması sonucunda, isteklilerce birbirinden farklı temizlik malzemelerinin farklı miktarlarda tekliflerine dâhil edilmesi sonucunu doğuracak, bu durum da teklif fiyatlarını etkileyecektir. Bu itibarla, ihale dokümanındaki mevcut düzenlemeler ile ihalenin güvenilir bir şekilde sonuçlandırılması imkânı bulunmadığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik itirazen şikayet başvuru dilekçesinin birinci ve dördüncü iddialarına yönelik olarak yukarıda belirtilen gerekçeler üzerinden “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul