En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-969
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :12
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-969
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MUSTAFA KEMAL MAH. 2141 SOK. NO:31/5 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Kervansaray Mah. Barboros Bulvarı 108 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2708
Başvuruya konu ihale:
 2012/158534 İhale Kayıt Numaralı "İçme Suyu Ve Kanalizasyon İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İçme Suyu ve Kanalizasyon İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2708 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/421 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihalede en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen iş ortaklığının sunduğu teklifin, elle hesaplama neticesinde elde edilen asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, elle hesaplama sonucu asgari işçilik maliyetinin 3.236.692,87 TL olarak hesaplandığı, personele verilecek giyim ve 108.000 km şoförlü araç kiralanması iş kalemlerine ait ağırlıklı ortalama birim alış/satış tutarları ile sunulan belgelerdeki miktar ve tutarların uyumlu olup olmadığının tespiti gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhaleye konu işin adı İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde “İçme Suyu ve Kanalizasyon İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik” olarak belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV. hariç), resim harç, karar pulu, damga vergisi, SGK primleri, KİK payı, yükleniciye ait ve teklif fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            1-) 1 Adet Mühendise (İnşaat veya Harita veya Elektrik veya Jeoloji) asgari ücretin en az % 130 fazlası,

            2-) 7 Adet Teknikere ( Harita veya Elektrik veya Elektronik veya Makine veya Haberleşme veya Çevre veya İnşaat) asgari ücretin en az % 30 fazlası,

3-) 11 Adet Ustaya (Kalıp veya Sıhhi Tesisat veya Kaynak) asgari ücretin en az % 20 fazlası,
            4-) 1 Adet Teknisyene (Yapı Ressamı veya İnşaat Teknisyeni veya Elektrik Teknisyeni veya Makine Teknisyeni) asgari ücretin en az % 20 fazlası,

5-) 6 Adet İş Makinesi Operatörüne (Beko-Loader veya Ekskavatör) asgari ücretin en az % 25 fazlası,

6-) 8 Adet Şoföre (c-e sınıfı) asgari ücretin en az % 20 fazlası,

7-) 101 Adet Vasıfsız İşçiye en az asgari ücret,

8-) 10 Rögar İşçisine asgari ücretin en az % 25 fazlası

9-) 2 Adet En az Lise Mezunu Personele asgari ücretin en az % 20 fazlası ödeme yapılacaktır.”

 
            Fazla Mesai Çalışması

1- 1 Adet Mühendis (İnşaat veya Harita veya Elektrik veya Jeoloji) için 270 saat,

2- 7 Adet Tekniker (İnşaat veya Harita veya Elektrik veya Elektronik veya Makine veya Haberleşme veya Çevre) için 1.890 saat

3- 11 Adet Usta (Kalıp veya Sıhhi Tesisat veya Kaynak) için 2.970 saat,

4- 1 Adet Teknisyen (Yapı Ressamı veya İnşaat Teknisyeni veya Elektrik Teknisyeni veya Makine Teknisyeni) için 270 saat,

5- 6 Adet İş Makinesi Operatörü (Beko-Loader veya Ekskavatör) için 1620 saat,

6- 8 Adet Şoför (c-e sınıfı) için 2.160 saat,

7- 101 Adet Vasıfsız İşçi için 27.270 saat,

8- 10 Adet Rögar İşçisi için 2700 saat,

9- 2 Adet Enaz Lise Mezunu Personel için 540 saat fazla mesai ücreti ödemesi yapılacaktır.


            Resmi Tatil Çalışması

1- 11 Adet Usta (Kalıp veya Sıhhi Tesisat veya Kaynak) için 159,5 gün,

2- 6 Adet İş Makinesi Operatörü (Beko-Loader veya Ekskavatör) için 87 gün,

3- 8 Adet Şoför (c-e sınıfı) için 116 gün,

4- 101 Adet Vasıfsız personelden idarece belirlenecek olan 45 vasıfsız personele 652,5 gün,

5- 10 Adet Rögar İşçisi için 145 gün,

6- 2 Adet Enaz Lise Mezunu Personel için 29 gün resmi tatil çalışması ödemesi yapılacaktır.

 

25.3.2.Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol ve yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

 Personelin yol gideri günlük brüt (4,00 TL) ve yemek gideri brüt (6,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol ve yemek giderlerini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Bu iş süresince çalıştırılacak personele verilecek giyim malzemelerine aşağıda yer verilmiştir. Yüklenici aşağıda yer verilen giyim malzemelerini teknik şartnamede yapılan düzenlemeleri de dikkate alarak teslim edecektir. Personele verilecek giyim malzemeleri yükleniciye ait ve teklif fiyata dahildir.

 

 S.No               Cinsi ve Evsafı                                                          Miktar
            1-)       Kışlık İş Elbisesi( Pantolon,Yelek Mont, Sweet Shirt) (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) toplam 294 Adet
            2-)       Yazlık İş Elbisesi(Pantolon, Yelek, Tişört) (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) toplam 588 Adet
            3-)       Şapka (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde)     toplam 294 Adet

4-)       Krep Çizme (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) toplam 588 Çift

5-)       Kasık Çizmesi (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) toplam 294 Çift
            6-)       Göğüs Çizmesi (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) toplam 147 Çift

7-)       İş Ayakkabısı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) toplam 294 Çift

8-)       Reflektif Parka (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde)toplam 147 Adet

9-)       Yağmurluk (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) toplam 588 Adet

10-)     İş Eldiveni (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde)toplam 7056 Çift

11-)     Tam yüz maskesi (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde)toplam 10 Adet

11-) Tam yüz maskesine uygun filtre (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde)toplam 20 Adet

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

İstekliler, tekliflerine ulaşım giderleri, çalıştırılacak 3 adet hizmet aracının şoförlerinin giderleri, çalıştırılacak 3 adet hizmet aracının akaryakıt, tamir, bakım ve onarım giderleri, araç takip sistemi giderleri, araçların sigorta vb. tüm vergi ve rusumları ve kazaların her türlü maddi ve manevi sorumluluğu, tazminat, ceza ve diğer masraflar yükleniciye aittir.”

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (üç) olarak tespit edilmiştir.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale konusu hizmet alımında 3 adet hizmet aracının şoförüyle birlikte kiralanması öngörülmüş olup, araçların teknik özellikleri, günde 8 saat ve sözleşme boyunca toplam 108.000 km çalıştırılacağı Teknik Şartname’de düzenlenmiştir

 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi

Ay/gün/saat

1

Mühendis (İnşaat veya Harita veya Elektrik veya Jeoloji)

Ay

1

12,000

2

Tekniker (İnşaat veya Harita veya Elektrik veya Elektronik veya Makine veya Haberleşme veya Çevre)

Ay

7

12,000

3

Usta (Kalıp veya Sıhhi Tesisat veya Kaynak)

Ay

11

12,000

4

Teknisyen (Yapı Ressamı veya İnşaat Teknisyeni veya Elektrik Teknisyeni veya Makine Teknisyeni)

Ay

1

12,000

5

İş Makinesi Operatörü (Beko-Loader veya Ekskavatör)

Ay

6

12,000

6

Şoför (c-e sınıfı)

Ay

8

12,000

7

Vasıfsız İşçi

Ay

101

12,000

8

Rögar İşçisi

Ay

10

12,000

9

Enaz Lise Mezunu Personel

Ay

2

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Mühendisin (İnşaat veya Harita veya Elektrik veya Jeoloji) fazla mesai çalışması

Saat

270,000

2

Teknikerlerin (İnşaat veya Harita veya Elektrik veya Elektronik veya Makine veya Haberleşme veya Çevre) fazla mesai çalışması

Saat

1.890,000

3

Ustaların (Kalıp veya Sıhhi Tesisat veya Kaynak) fazla mesai çalışması

Saat

2.970,000

4

Ustaların (Kalıp veya Sıhhi Tesisat veya Kaynak) resmi ve dini bayram çalışması

Gün

159,500

5

Teknisyenin (Yapı Ressamı veya İnşaat Teknisyeni veya Elektrik Teknisyeni veya Makine Teknisyeni) fazla mesai çalışması

Saat

270,000

6

İş Makinesi Operatörünün (Beko-Loader veya Ekskavatör) fazla mesai çalışması

Saat

1.620,000

7

İş Makinesi Operatörünün (Beko-Loader veya Ekskavatör) resmi tatil çalışması

Gün

87,000

8

Şoförlerin (c-e sınıfı) fazla çalışması

Saat

2.160

9

Şoförlerin (c-e sınıfı) resmi tatil çalışması

Gün

116,000

10

Vasıfsız işçi fazla mesai çalışması

Saat

27.270

11

Vasıfsız işçi resmi ve dini bayram çalışması

Gün

652,5

12

Rögar İşçilerinin fazla mesai çalışması

Saat

2.700

13

Rögar İşçilerinin resmi ve dini bayram çalışması

Gün

145

14

Enaz Lise Mezunu Personel Fazla Mesai Çalışması

Saat

540

15

Enaz Lise Mezunu Personel Resmi tatil çalışması

Gün

29

16

Şoförlü binek araç kiralanması (3 adet)

Km

108.000

 

 

            İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler çerçevesinde, ihalede toplam 147 işçi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik tutarının giyim bedeli hariç 3.236.692,87 TL olduğu görülmüştür.  

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15’inci maddesinde, gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idarenin proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebileceği, ihale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgelerin mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılacağı düzenlenmiştir.

Aynı Tebliğ’in 79.4.2.18’inci maddesinde, “79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır. ”  açıklaması,

79.5’inci maddesinde ise “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

            İhalede kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 3.573.433,19 TL’nin altında geçerli teklif veren 7 istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, 5 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  Işıltı End. Proje Ltd. Şti & Arda End. Prj. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin açıklaması uygun görülen REM Müt. San. Tic. Ltd. Şti. -  RK Med. Bil Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

REM Müt. San. Tic. Ltd. Şti. -  RK Med. Bil. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinden söz konusu isteklinin,

 

 

Gider Kalemi

Tutarı

1

1 mühendis 12 ay işçilik gideri

36.846,48

2

7 tekniker 12 ay işçilik gideri

157.430,28

3

11 Usta 12 ay işçilik gideri

231.597,96

4

1 Teknisyen 12 ay işçilik gideri

21.054,36

5

6 İş Makinesi Operatörü 12 ay işçilik gideri

130.634,64

6

8 Şoför (c-e sınıfı)

168.434,88

7

101 adet Vasıfsız İşçi 12 ay işçilik gideri

1.836.495,12

8

10 Rögar İşçisi 12 ay işçilik gideri

217.724,40

9

2 Enaz Lise Mezunu Personel 12 ay işçilik gideri

42.108,72

10

Mühendisin 270 saat fazla mesai gideri

4.951,80

11

Teknikerlerin 1890 saat fazla mesai gideri

19.580,40

12

Ustaların 2970 saat fazla mesai gideri

28.452,60

13

Ustaların resmi ve dini bayram çalışması - 159,5 gün

7.632,08

14

Teknisyenin 270 saat fazla mesai gideri

2.586,60

15

6 İş Makinesi Operatörü 1620 saat fazla mesai gideri

16.183,80

16

6 İş makinesi Operatörü Resmî Tatil Çalışması – 87 gün

4.336,95

17

Şoförlerin (c-e sınıfı) 2160 saat fazla mesai gideri

20.692,80

18

Şoförlerin (c-e sınıfı) resmî tatil çalışması – 116 gün

5.550,60

19

101 Vasıfsız işçi fazla mesai – 27270 saat

217.614,60

20

Vasıfsız işçi 652,5 gün resmi ve dini bayram çalışması

26.021,70

21

Rögar işçilerinin fazla mesai gideri – 2700 saat

26.973,00

22

Rögar işçileri 145 gün dini ve resmi bayram çalışması

7.228,25

23

En az lise mezunu personel fazla mesai 540 saat

5.173,20

24

En az lise mezunu personel 29 gün resmi tatil ç.

1.387,65

25

Giyecek Gideri,

101.036,40

26

Giyecek için %3 sözleşme gideri

3.031,09

27

Şoförlü binek araç kiralanması – 3 adet – 108.000 km maliyeti

129.600,00

28

Firma kârı ve diğer giderler

2.121,89

 

Toplam Tutar

3.472.482,25 TL

 

şeklinde maliyet hesaplama cetveli sunduğu, işçilik giderlerine ilişkin elle hesaplama yaptığı ve hesaplama tablolarını açıklamasında sunduğu, öngörülen tutarların elle hesaplama sonucu elde edilen sonuçlara uygun olduğu,

 

            İsteklinin, giyim giderini tevsik amacıyla Kantaş Tekstil’den alınan proforma fatura ve Koca Pazarlama- Hasan Hüseyin Koca’dan alınan fiyat teklifini sunduğu, belgelerde mevzuata uygun olarak SMMM onayı ve beyanı bulunduğu, belgelerdeki toplam 101.036,40 TL tutara %3 sözleşme gideri ve genel giderlerin eklendiği anlaşılmıştır.

 

            İsteklinin, İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesinde öngörülen 3 adet hizmet aracı kiralanması giderini tevsik amacıyla Asu Giyim Ticaret Ltd. Şti. den alınan 10.12.2012 tarihli bir adet fiyat teklifi ile açıklama yaptığı, fiyat teklifinde “3 adet en az 2012 model, Dizel, Klimalı, Motor Gücü En az 75 BG, en az 1460 cm3 silindir hacimli ve …. araç takip sistemi takılı şekilde ve şoförüyle birlikte her türlü tamir, bakım, onarımı (Lastik, cam vs. dahil) yakıt, zorunlu trafik sigortaları, kasko sigortası, trafik cezaları, fenni muayene giderleri vb. dahil, her aracın günlük 8 (sekiz saat) çalıştırılması ücreti” şeklinde tek satıra yer verildiği ve 129.600,00 TL teklif alındığı tespit edilmiştir.

 

Aktarılan mevzuat ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik giderini hesaplarken elle hesaplama yöntemini kullandığı ve buna ilişkin belgeleri sunduğu, işçilik gideri dışındaki iş kalemleri için öngörülen tutarların ve belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olduğu, bu yönüyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15’inci maddesi uyarınca ihaleyi yapan idarece proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının meslek mensubundan istenilmesinin gerekmediği ve açıklamalarda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul