En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4714 Karar Tarihi: 19/04/2012
(21.04.2012 tarih ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 18.04.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 13.04.2012 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.55.1-7812 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Fibabanka A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan (Kanun) ve ilgili
diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak
kaydıyla; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi
uyarınca, Bankaya, dahil olduğu risk grubunda yer alan ortaklıklara bakım, yazılım ve
operasyonel alanları içerecek şekilde bilgi sistemleri destek ve danışmanlık hizmeti
sunulabilmesi hususunda izin verilmesinekarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul