(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4344 Karar Tarihi: 11/08/2011
(13.08.2011 tarih ve 28024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Kurul Başkanlığının 10.08.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 28.07.2011 tarih ve

B.02.1.BDK.0.13.00.00-68.01-17574 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Societe Generale S.A. Paris (Merkezi Fransa) İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’ne

5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında, “Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası
araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon
sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların
alım satımına aracılık işlemleri” konusunda, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması
kaydıyla, faaliyet izni verilmesine


karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul