(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3559 Karar Tarihi: 03/03/2010
(06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 02.03.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 22.02.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.24.1-3624 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Alternatifbank A.Ş.’nin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca
kendi risk grubunda yer alan finansal kuruluşlara; hukuk ve yönetim danışmanlığı
konularında, hizmet verilecek şirketin işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık
alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu
personelin şirketlerin bünyesinde bulunması kaydıyla, münhasıran sözleşme hazırlanması ve
hukuki mütalaa verilmesi, mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamalarda danışmanlık
amacıyla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunmasının mümkün olduğunakarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul