En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3501 Karar Tarihi: 22/01/2010
(27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 21.01.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 18.01.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.12.00.00.8/1-1128 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi
kapsamında Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin iştirakleri ile bağlı
ortaklıklarına, hukuk, organizasyon ve süreç yönetimi konularında, hizmet verilecek şirketin
işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da
söz konusu faaliyetlerden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde bulunması kaydıyla,
sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla
müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin faaliyet izni verilmesinekarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul