En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3280 Karar Tarihi: 30/07/2009
(04.08.2009 tarih ve 27309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 29.07.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 20.07.2009 tarih ve
BDDK.UYI-25.1-13424 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Eurobank Tekfen A.Ş.’ye (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, Banka
iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve dahil olduğu risk grubunda yer alan ortaklıklarına- Bilgi teknolojileri hizmetleriyle ilgili olarak, bilgi işlem departmanının
koordinasyonu ile server, bilgisayar, yazıcı gibi şirket içerisinde kullanılan donanımın ve
şebeke sisteminin güncellenmesi, yedeklenmesi, bakım ve onarımı, her türlü yazılım
desteğinin verilmesi,- Đdari, operasyonel, insan kaynakları konularıyla ilgili olarak, şirket yönetiminin
koordinasyonu ile güvenlik, temizlik, personel servis, yemek, medikal hizmetler (şirket
doktoru), personel özlük işleri ve bordro hizmetlerikonularında destek/danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin faaliyet izni verilmesine
karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul