En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 21.03.2019

Karar No : 2019/İK-THD/081

Gündem Konusu : İdari Yaptırım (Para Cezaları)

KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

Kurumumuza intikal eden Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı müzekkeresi kapsamında tüketicinin bilgisi ve rızası dışında adına açılan hat kullanılarak yapılan dolandırıcılık suçu nedeniyle yürütülen soruşturmaya istinaden yapılan incelemeler çerçevesinde;

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 12, 56 ve 60’ıncı maddeleri ile mülga Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları, 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;

1. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olarak abonelik sözleşmesi aslını muhafaza etmeyen İkon İletişim Telekomünikasyon AŞ. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;

"a) İşletmecinin;

8) Abonelik sözleşmesi ve/veya aboneye ait kimliğini ispata yarar herhangi bir belgenin bulunmaması ve/veya muhafaza edilmesi gibi hususlardaki yükümlülüklerini ihlal etmesi,

…"

hükmü ve aynı Yönetmeliğin 44’üncü maddesi çerçevesinde; 2014 yılı net satış tutarı (8.804.058,05TL)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması,

2. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı olarak MERNİS teyidini yapmayan İkon İletişim Telekomünikasyon AŞ. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;

"a) İşletmecinin;

7) Abonelik sözleşmelerinin kuruluşuna, uygulanmasına, feshine, değişikliğine, incelenmesi ve onayına yönelik yükümlülükler ile abonelik Sözleşmelerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi,

…"

hükmü ve aynı Yönetmeliğin 44’üncü maddesi çerçevesinde; 2014 yılı net satış tutarı (8.804.058,05TL)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması,

hususlarına karar verilmiştir.


Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul