• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

KURUL KARARI

Karar No : 9128-1                                                                                  Karar Tarihi : 16/01/2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (Kurum) yaptığı ihale ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelini veya 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan birim hizmet ve amortisman bedelini uygulayan dağıtım şirketleri tarafından, 13/6/2017 tarihli ve 30095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak gerçekleştirilen CNG veya LNG alımları ile aynı dönem içerisinde gerçekleştirilen boru gazı alımları arasında oluşan maliyet farkının, ilgili dağıtım şirketinin Kurum tarafından yapılacak ilk perakende satış tarifesi hesaplamalarında işletme gideri bileşenine eklenmek suretiyle dikkate alınmasına,

karar verilmiştir.


Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul