En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 
MADDE 1 – 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve araçlar, 1/1/2015 tarihine kadar lisanslarını bu Tebliğe uygun olarak yeniler.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almış olan firmaların araçları ile taşıma lisansına yeni başvuracak firmaların araçlarına 1/1/2015 tarihine kadar mobil cihaz taktırılır ve gerekli eğitimlerin alınması sağlanır.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Taşıma lisanslarına dair geçiş hükmü
 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyacak firma ve araçlar için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınması gereken taşıma lisansı alma hükmü 1/1/2015 tarihine kadar aranmaz.”
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/1/2013

28532

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul