Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4424
Başlığı MADEN KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi 30/07/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 42.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/08/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/08/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 05/08/1999
Resmi Gazete Numarası 23777
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/472
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/07/1999
Tasarının Başlığı Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Ereğli Taşkömürü Havzasının küçültülmesi ile serbest kalan alana ruhsat verilmesi sırasında meydana gelebilecek problemlerin önlenmesi için bu alanın 2000 hektarı aşmayacak şekilde bölümlere ayrılması ve ihale suretiyle ruhsat verilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 08/07/1999 16/07/1999 Raporunu Verdi 15/07/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 70
Kanun Numarası: 4424
(1/472 ) Bilgileri