Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5446
Başlığı MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 29/12/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 46.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/01/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/01/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/01/2006
Resmi Gazete Numarası 26043
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1025
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/05/2005
Tasarının Başlığı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti I. Grup madenler olan inşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, tuğla-kiremit kili, çimento kili, marn, puzolantik kayaç (tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesinin Maden Kanununun "maden teşvik tedbirleri" ile ilgili 9 uncu maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen teşviklerden yararlanmasını sağlamak üzere ilgili 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 06/05/2005 16/06/2005 Raporunu Verdi 15/06/2005
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 06/05/2005 16/06/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 950
Kanun Numarası: 5446
(1/1025 ) Bilgileri