Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5224
Başlığı SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 14/07/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 115.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/07/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25529
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/849
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/07/2004
Tasarının Başlığı Sinema Filimlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi ve sinema sanatının sunduğu olanaklardan yararlanarak çağdaş ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması için sinema sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım dağıtımve gösterim alanlarında geliştirilmesi ile kayıt ve tescile de esas olacak şekilde sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını ve bu alanda yerli ve yabancı yatırım ve girişimlerin desteklenmek üzerehükümler öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 05/07/2004 08/07/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 05/07/2004 08/07/2004 Raporunu Verdi 07/07/2004
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 05/07/2004 08/07/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 640
Kanun Numarası: 5224
(1/849 ) Bilgileri