Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4681
Başlığı CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNU
Kabul Tarihi 14/06/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 117.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 15/06/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/06/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/06/2001
Resmi Gazete Numarası 24439
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/851
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/04/2001
Tasarının Başlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetimi, işleyişi ve uygulamalarını yerinde görmek incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek ilgili mercilere intikal ettirmek üzere ve sorunların çözümünde toplumun katkısının sağlanmasını temin etmek ve bu kurumların şeffaf bir yönetime kavuşturulması amacıyla adli yargı adalet komisyonlarınca ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kurulması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 24/04/2001 02/05/2001 Raporunu Verdi 02/05/2001

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 669
Kanun Numarası: 4681
(1/851 ) Bilgileri