Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5271
Başlığı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
Kabul Tarihi 04/12/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 27.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 08/12/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 16/12/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 17/12/2004
Resmi Gazete Numarası 25673
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/535
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/03/2003
Tasarının Başlığı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti CMUK gündemden geçirilerek yeni ve çağdaş normlara uygun bir Ceza Yargılaması yapılabilmesine imkan veren yeni Usul Kanunu çıkarılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 07/03/2003 01/12/2004 Raporunu Verdi 30/11/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 698
Kanun Numarası: 5271
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/535
Birleşenler
1/292
(1/535 ) Bilgileri