Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4422
Başlığı ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU
Kabul Tarihi 30/07/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 41.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 30/07/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/07/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 01/08/1999
Resmi Gazete Numarası 23773
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/487
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/07/1999
Tasarının Başlığı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanun Tasarısı.
Tasarının Özeti - Çıkar elde etmek amacıyla kurulmuş suç örgütleri tanımlanmakta, - Ağır müeyyideler getirilerek, şartla salıverilme, cezanın tedbire çevrilmesi, özel infaz rejimlerinin uygulanmaması öngörülmekte, - Usul hukuku alanında yeni ve istisnai hükümler getirilerek insan haklarına ve anayasa esaslarına aykırı olmayan düzenlemeler getirilmekte, (iletişimin dinlenmesi veya tespiti, gizli ajan kullanılması, şüphe edilenlerin gözetlenmesi, tanıkların korunması, suç işlediklerinden kuşku duyulanlara ilişkin resmi ve özel kayıtların ve bilgisayar içeriklerinin incelenmesi, - Örgütlü suçların takip ve soruşturulmasında profesyonelleşmiş ve uzmanlaşmış özel mercilerin hakim kararıyla yetkili kılınması öngörülmekte, - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama görevi yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesine, Savcılık görevi ise Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına verilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 08/07/1999 23/07/1999 Raporunu Verdi 22/07/1999
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 08/07/1999 13/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 87
Kanun Numarası: 4422
(1/487 ) Bilgileri