Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4814
Başlığı ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 26/02/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 37.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 27/02/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 07/03/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 08/03/2003
Resmi Gazete Numarası 25042
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/433
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/01/2003
Tasarının Başlığı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Dava açılmasını engelleyen, davayı düşüren, cezayı ortadan kaldıran nedenler hükme bağlanmakta, ödemenin gecikmesi halinde tazminatın belirlenen oranlarda artması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 22/01/2003 20/02/2003 Raporunu Verdi 20/02/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 58
Kanun Numarası: 4814
(1/433 ) Bilgileri