Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5328
Başlığı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 31/03/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 78.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 31/03/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/03/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 31/03/2005
Resmi Gazete Numarası 25772
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 2/402
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/03/2005
Teklifin Başlığı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti 5237 sayılı türk Ceza Kanununun takdiri indirim nedenleri, kasten yaralama, daha az cezayı gerektiren haller, üzerinde deney, konut dokunulmazlığının ihlali imar kirliliğine neden olma ve ihaleye fesat karıştırma başlıklı maddelerinde; Ayrıca Adli yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun İle Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda ibare değişiklikleri yapılmaktadır.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 08/03/2005 23/03/2005 Raporunu Verdi 22/03/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 842
Kanun Numarası: 5328
Esas Alınan Tasarı Teklif : 2/402
Birleşenler
2/406
2/408
(2/402 ) Bilgileri