Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4903
Başlığı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 19/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 96.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 20/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 30/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Geri Gönderme
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/610
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/06/2003
Tasarının Başlığı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, diğer yandan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çercevesinde; Türk Ceza Kanunu, Vakıflar Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanun, Nüfus Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve yargılama Usulleri Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu, Adli Sicil Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve yayınları Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda değişiklikler yapılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu CUMHURBAŞKANINCA İADE
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 12/06/2003 18/06/2003 Raporunu Verdi 18/06/2003
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 12/06/2003 18/06/2003 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 180
Karar Numarası: 4903
(1/610 ) Bilgileri