MEDENÎ VE SİYASÎ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4868       

 

Kabul Tarihi : 4.6.2003      

 

 

MADDE 1. - Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Ağustos 2000 tarihinde New York’ta imzalanan “Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin, beyanlar ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

NOT: SÖZLEŞME METNİ FİLME ALINDIĞI İÇİN EKTE YER ALMAMAKTADIR.