Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4868
Başlığı MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 04/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 89.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 17/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 18/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25142
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/589
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/04/2003
Tasarının Başlığı Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına New York'ta imzalanan "Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin beyanlar ve çekince ile onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 01/05/2003 29/05/2003 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 01/05/2003 29/05/2003 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 01/05/2003 29/05/2003 Raporunu Verdi 22/05/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 150
Kanun Numarası: 4868
(1/589 ) Bilgileri