Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4483
Başlığı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 02/12/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 28.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/12/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/12/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/12/1999
Resmi Gazete Numarası 23896
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/432
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/06/1999
Tasarının Başlığı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlükten kaldırılmakta, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı haklarında adli takibat yapılabilmesi için izin vermeye yetkili merciler belirlenmekte ve izlenecek usule ilişkin esaslar düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 29/06/1999 08/11/1999 Raporunu Verdi 04/11/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 198
Kanun Numarası: 4483
(1/432 ) Bilgileri