Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4582
Başlığı 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 20/06/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 113.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 21/06/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/06/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/06/2000
Resmi Gazete Numarası 24092
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/601
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/12/1999
Tasarının Başlığı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Kullanılmak Üzere Kadro İhdas Edilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 29/12/1999 28/02/2000 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 29/12/1999 11/05/2000 Raporunu Verdi 09/05/2000

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 426
Kanun Numarası: 4582
(1/601 ) Bilgileri