190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN YARGITAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5483

 

Kabul Tarihi : 6/4/2006      

 

 

MADDE 1 - Yargıtay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSTE

 

 

 

KURUMU: YARGITAY BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                                                                            SERBEST      TUTULAN            

                                                                    KADRO          KADRO         KADRO

SINIFI                 UNVANI                    DERECESİ          ADEDİ           ADEDİ        TOPLAM

GİH                     Kor. ve Güv. Gör.              10                     30                                         30

                            TOPLAM                                                    30                                           30