Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4620
Başlığı ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 18/01/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 46.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 19/01/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/01/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 01/02/2001
Resmi Gazete Numarası 24305
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/734
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/07/2000
Tasarının Başlığı Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Özellikle yargılama, velayet ve diğer adli konularda çocukların haklarını gözeten özel düzenlemeler yapılmasını öngören Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin ekli beyan ile onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 04/10/2000 22/11/2000 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 04/10/2000 21/11/2000 Raporunu Verdi 16/11/2000

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 549
Kanun Numarası: 4620
(1/734 ) Bilgileri